117 млн. лв. са общо несъбраните вземания за вода, а 81 млн. лв. са несъбраните вземания от битовите потребители

За това призна заместник-министърът на регионалното развитие Николай Нанков пред журналисти след проведена национална среща в КНСБ на тема "Заплащането на труда и бъдещето на ВиК сектора в България".

В някои части на България водната инфраструктура не е подменяна 60 - 70 години. По данни на Световната банка през 2024 г. водният сектор обносновава водозагуби от 49%, а през 2039 г. - 38% водозагуби.

Той изтъкна, че инфраструктурата прилича не само на швейцарско сирене, но реализира и огромни водозагуби

Според него един от големите проблеми във ВиК сектора е проблемът със свръхрегулацията. Свръхрегулацията рефлектира върху някои от измерения с водната криза. Другият съществен проблем бил дефицитът по отношение разходите за електроенергията. Трябва да бъде гарантирано редуциране кражбите на вода, да се ограничат такива недобросъвестни практики и както и да се гарантира максимална събираемост на задълженията, настоя Нанков.

6 500 души във ВиК сектора работят на минималната заплата

6 500 души във ВиК сектора работят на минималната заплата

Има дружества без нито един ВиК инженер, а се чудим, че канализацията е като надупчено швейцарско сирене

Трудовите възнаграждения в сектора са ниски и средната работна заплата изостава, спрямо средната работна заплата в страната, призна Нанков, според когото има изоставане с около 300 лева от средната работна заплата в страната. В някои ВиК дружества, като Кюстендил, Видин, Перник, Монтана, работната заплата на служителите е с 37-40% по-ниска от средната за страната, посочи Нанков.

По думите му някои ВиК оператори с по-добър мениджмънт и по-добра политика по вътрешно компенсиране на дадените разходи, успяват. Според зам.-регионалния министър трябва да се търси по-добро съотношение между инвестиции и работни заплати, за да може още през настоящата година да се започне с по-бързи стъпки догонването на средната работна заплата за водния сектор до 14-15%.

Има и други механизми за повишаване на заплатите в сектора, сред които - средносрочни, дългосрочни и краткосрочни вземания на ВиК операторите от битови и от промишлени потребители.