120 финансови инспекции приключиха проверяващите в третото тримесечие на годината (юли - септември) 2017 г. от Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ).

Проверени са 401 обществени поръчки на обща стойност 191 501 571 лева. При инспекциите са констатирани 61 случая на непроведени или неоснователно проведени обществени поръчки за 25 569 094 лева. Съставените през тримесечието актове за установяване на административно нарушение са 204, а актовете за начет - 5, отчитат от АДФИ.

Обществени поръчки за над 5 млн. лева са в нарушение, установи АДФИ

Обществени поръчки за над 5 млн. лева са в нарушение, установи АДФИ

55 проверки са по сигнал, 37 - по план

Финансовите инспектори идентифицираха 17 "индикатора за измама" според Допълнителните разпоредби на Закона за държавна финансова инспекция.

Повече информация за резултатите от финансовите инспекции можете да бъде открита на http://www.adfi.minfin.bg/bg/18.