Ръстът в строителството за първото полугодие е със 17% спрямо миналата година. Това съобщи пред bTV шефът на Камарата на строителите в България Мирослав Мазнев.

По негови думи жилищното строителство продължава да превишава обема на инфраструктурното - за първите шест месеца на 2019 г. то е 59,4% спрямо общата продукция, с което надвишава с над 10% продукцията на инфраструктурни обекти.

Според Мазнев това има обяснение. "Пазарът на недвижими имоти е добре развит и за много инвеститори представлява интерес. В България много фирми инвестират в офиси, в изграждане на промишлени халета, частните инвеститори са основните, които работят в този сектор", посочи той.

Положителен темп на сградното строителство отчита НСИ

Положителен темп на сградното строителство отчита НСИ

Нарастване от 4.3% на строителната продукция през юли 2019 г. в сравнение с 2018 г.

Шефът на Камарата на строителите смята, че прогнозата за следващата година би се променила, защото се очаква прираст в инфраструктурното строителство.

По негови думи много от средствата за инфраструктурно строителство по оперативни програми са били предвидени за този сектор, но търговете са забавили стартирането на тези обекти.

Той заяви, че са били направени редица анализи на качеството на строително-монтажните работи, но проблемът по думите му бил комплексен и трябва да се решава в неговата компетентност.

Според него все още няма структурирана нормативна база за взаимоотношението на всички участници в инвестиционния процес.

Сегашният ЗУД посочва кои са участниците, но взаимоотношенията между тях не са добре разпределени и отговорността също, обобщи Мазнев.

Строители и общини променят заедно закона за строителство и инвестиции

Строители и общини променят заедно закона за строителство и инвестиции

Обсъждат ограничаване на сивия сектор и обществените поръчки