Ръководството на Камарата на строителите в България - КСБ и Управителният съвет на Националното сдружение на общините в Република България - НСОРБ проведоха работна среща и работят заедно за промени в законодателството, касаещо строително-инвестиционния процес.

"Причината да сме тук е желанието ни да обединим усилията си и да работим за подобряване на законодателството, за правила, за ограничаване на сивия сектор и за намаляване на административната тежест, която е проблем и за общините, и за строителите", обяснява председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев.

"Надявам се съвместните ни конструктивни действия да продължат, за да бъдем взаимно полезни при решаване на трудностите пред дейността и на двете организации", коментира инж. Даниел Панов, председател на УС на НСОРБ и кмет на община Велико Търново.

Йончева критикува "златния лобистки закон", по който се управлява България

Йончева критикува "златния лобистки закон", по който се управлява България

Скептична е, че КПКОНПИ може да разследва обективно Цветанов

Акцент в обсъжданията са новите текстове в Закона за устройство на територията - ЗУТ, действащи от януари, както и върху измененията в чл. 14, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите, според които невписани в ЦПРС на КСБ строители могат да изпълняват само жилищни и вилни сгради с ниско застрояване и разгърната застроена площ до 100 кв. м, строежи от допълващо застрояване, както и реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на строежите от пета категория.

Според инж. Мазнев, загубите от сивата икономика в сектора се изчисляват на 1,5 млрд. лева годишно. НСОРБ приветстват направените промени, които ще доведат до повече прозрачност в бранша и сигурност за общините при възлагането на изпълнението на поръчки.

Друга тема в разговорите са необходимите промени в Закона за обществените поръчки. Кметът на Монтана Златко Живков коментира, че обжалванията на търговете са бич за дейността на местната власт.

Братовчед на зам.-кмета по строителство на Перник спечелил обществена поръчка

Братовчед на зам.-кмета по строителство на Перник спечелил обществена поръчка

АКФ сезира прокуратурата и Антикоруцията за конфликт на интереси

Като пример той посочва фирма, която обжалва обществени поръчки в 8 от 11 общини в област Монтана, като спира изпълнението в 7 от тях.

"Това са проекти по ОПРР за важни инфраструктурни обекти и резултатът е забавяне в изпълнението на оперативните програми. Община Монтана спечели 3 от делата и на последна инстанция, фирмата, обжалваща поръчките, ще плати глоба само 200 лв., а ние загубихме година и два месеца и сега това ще се отрази върху изпълнителя, който ще трябва да работи в съкратени срокове", коментира Живков.

Терзиев обяснява опита на Румъния и Полша в сферата на обществените поръчки, като в Румъния обжалването не спира изпълнението на проекта. В Полша се работи по средно претеглена цена, като всички отклоняващи се с 20% предложения се отстраняват.

Камарата на строителите иска разрешенията за строеж да минават идеен проект

Камарата на строителите иска разрешенията за строеж да минават идеен проект

Настояват за разработване на два нови закона