Антикорупционният фонд (АКФ) сезира прокуратурата, Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) и Антикорупционната комисия (КПКОНПИ) за нарушение в община Перник.
Става въпрос за обществена поръчка, която е била спечелена от братовчеда на заместник-кмета по строителство в общината инж. Владислав Караилиев в условия на конфликт на интереси.

През месец август 2017 година Община Перник сключва договор за реконструкция и рехабилитация на мост над река Струма на стойност 368 982 лева с ДДС, като проектът е бил финансиран по ОП "Региони в растеж" 2014 - 2020 година.
Обществената поръчка печели фирмата "Виа Интелего" ООД с управител инж. Иво Гаджов, който е първи братовчед на Караилиев, информират от АКФ.

Антикорупционната комисия да провери кмета на Пазарджик искат от АКФ

Антикорупционната комисия да провери кмета на Пазарджик искат от АКФ

На страницата на общината нямало имуществената декларация на Тодор Попов

Съгласно Закона за обществените поръчки (ЗОП) обаче, в процедури като тази в Перник не могат да участват дружества, управлявани от лица, свързани с възложителя. Същото ограничение е предвидено изрично и в документацията за участие в обществената поръчка. При подаване на офертата участникът е трябвало да подаде декларация, удостоверяваща липсата на такава свързаност.

В тази връзка от Антикорупционния фонд отправили запитване до кмета на община Перник Вяра Церовска дали Гаджов е подавал такава декларация, като поискали и копие от документа. В отговора на общината обаче Церовска написала до АКФ, че фирмата "Виа Интелего" е отказала такова копие да бъде предоставяно. В писмото кметът насочил АКФ към "Профила на купувача" на интернет страницата на Община Перник и към публикуваните протоколи от работата на комисията по обществената поръчка, в които няма данни, че такава декларация липсва и не е била подавана.

Следователно възможностите са две, посочват от АКФ.
Първата - Гаджов е представил декларация, в която е въвел неверни данни, пропускайки да декларира, че е свързан с лице, заемащо ръководна длъжност в общината.
Втората възможност - комисията за обществената поръчка не е отразила правилно в протоколите наличието или липсата на съответната декларация и неправомерно не е отстранила от участие "Виа Интелего" ООД. Това следва да бъде установено от компетентните органи, допълват от АКФ.

"Съмненията за наличие на конфликт на интереси произтичат и от състава на комисията за провеждане на процедурата. Трима от петимата членове на комисията, в това число и нейният председател, са служители на общината именно в ресора на заместник-кмета по строителството", пише още НПО-то.

Освен това се оказало и че ремонтните дейности на моста са забавени, за което не е била наложена санкция на изпълнителя. Според договора срокът за изпълнение на рехабилитацията е не повече от 194 календарни дни, а реално поръчката се изпълнява за 287 дни, което е с 93 дни повече от предвиденото. Става ясно, че работата на обекта е спирана 3 пъти за общо 95 календарни дни заради влошени метеорологични условия. От АКФ поискали достъп до обществена информация, за да стигнат до протоколите на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ), с които е било констатирано наличие на такива лоши условия.

АКФ: "От всички достъпни документи не става ясно дали са били налице неблагоприятни метеорологични условия."

"Дори метеорологичните условия да не са позволявали техническото изпълнение на проекта, това е трябвало да бъде предвидено от изпълнителя при изготвяне на предложението за участие в обществената поръчка и не може да бъде основание за спиране на работата. Отговорността уредена в договора се равнява на 0.05% от договореното възнаграждение за всеки просрочен ден, но не следва да надвишава 20% от стойността на договора. АКФ очаква реакцията на сигнализираните институции - прокуратура, АДФИ и КПКОНПИ", завършват от Антикорупционния фонд.

АДФИ инспектира Община Благоевград заради съмнителна обществена поръчка

АДФИ инспектира Община Благоевград заради съмнителна обществена поръчка

Сигналът по случая е подаден от Антикорупционния фонд