Антикорупционният фонд сезира антикорупционната комисия за имуществото на кмета на Пазарджик Тодор Попов, съобщиха от АКФ.

От Форума искат антикорупционната комисия да прецени дали има основание за наказание.

В информация, разпратена до медиите, от АКФ пишат, че повече от 9 години Тодор Попов е в нарушение на законовите изисквания за деклариране на потенциален конфликт на интереси, защото няма информация за подадена декларация от кмета на интернет страницата на общината.

Той е на тази длъжност от 2007 година и е бил длъжен като лице, което заема публична длъжност, в тримесечен срок от влизане на закона в сила (01.01.2009 г.) да подаде съответната декларация.

Пламен Георгиев оглавява Антикорупционната агенция
Обновена

Пламен Георгиев оглавява Антикорупционната агенция

Пламен Георгиев е кандидат на управляващите, Николай Николов - на БСП

Задължение за подаване на декларация като лице, заемащо висша публична длъжност Попов има и по новоприетия Закон за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ). Такава декларация също не е публикувана към настоящия момент, информират от АКФ.