От Камарата на строителите в България (КСБ) искат да бъдат разработени и два нови закона - Закон за устройство на територията и Закон за устройство на строителство. Освен това строителите предлагат разрешенията за строеж да минават през идеен проект и др.

По време на брифинг, на който отчетоха резултати от работата си за миналата година, от строителния бранш изразиха отново своето несъгласие с поредните обвинения срещу тях и отново ги определиха като фалшиви новини.

"Камарата на строителите е камара на целия строителен бранш и когато има уронване на престижа, КСБ ще застане зад тях с всички възможности, с които разполага", обеща председателят инженер Мирослав Мазнев.

БСП иска да види договора за строителството на "Хемус"

БСП иска да види договора за строителството на "Хемус"

Според Йончева държавната фирма "Автомагистрали" няма капацитет

От "Хидрострой" и "Трейс Груп Холд" са категорични, че нямат подписани договори, никаква комуникация и никакви контакти с "Автомагисрали" ЕАД.

От ПСТ груп ЕАД заявиха, че имат само подписани рамкови договори с "Автомагистрали", които не касаят изпълнението на АМ "Хемус" и нямат усвоени аванси, касаещи изграждането на магистралата. Припомняме, от строителния бранш дори излязоха на протест в София, за да изразят несъгласието си с критиките, основно идващи от БСП в лицето на Елена Йончева.

За първите 9 месеца на миналата година КСБ отчете ръст от 11.7% и финансови средства от сградното строителство в размер на над 5 млрд. лева за първото деветмесечие на 2018 г.

Камарата отбеляза ръст от 10.4% в областта на строителната продукция спрямо 2017 г. през първото деветмесечие на 2018 г. Строителната камара очаква ръстът в областта на строителната продукция да бъде запазен и през настоящата година.

Сградното строителство за първите девет месеца на 2018 г. е в размер на 5 млрд. лв., с ръст от 11.7%. Инженерното строителство е с обем от над 4 млрд. лв. и ръст от 8.8%.

Започнато е строителство на 4790 нови сгради. От КСБ отчитат лек спад от 11% в строителството на нови сгради. Въведените в експлоатация новопростроени жилищни сгради са 1592, с ръст от 2.6% от 2017 г.

БСП иска проверка на пътищата, строени от Борисов, а не преди 40 години

БСП иска проверка на пътищата, строени от Борисов, а не преди 40 години

Червените искат проверка на участъци от АМ "Струма", "Люлин" и "Марица"

Сключените договори по обществените поръчки към деветмесечието са 2038, на стойност от над 1 млрд. лв., с ръст от 11.3% на брой и ръст 0.2% от стойността.

От строителната камара очакват през предстоящата 2019 г., когато започва изпълнението на големите проекти, като стартирането на АМ "Хемус" и проектите във ВиК сектора, да се засили и инженерното строителство, което да бъде преобладаващо.

Според инж. Мазнев сградното строителство ще продължи да се увеличава и развива през настоящата година.

От КСБ се притесняват от статистиката на средната месечна работна заплата. За деветмесечието на миналата година тя е била 1106 лв., като за строителството остава около 860 лв.

Предизвикателства, които си поставя строителният бранш, са подобряване работата на законодателството, касаещо бранша, продължаване битката с промени в Закона за устройство на територията, всички фирми, които изпълняват строително-монтажни работи да бъдат вписани в регистър, единни норми за видовете дейности, строго регламентиране на видовете работа и други.

АПИ предлага на БСП да посочи експерти, с които да поговорят за качеството на асфалта

АПИ предлага на БСП да посочи експерти, с които да поговорят за качеството на асфалта

Няма нормативен ред, по който да може да изследват вече готови пътни обекти