В съответствие с изискванията и условията на Наредба № 2/2013 г. за регулиране на цените на природния газ, "Булгаргаз" ЕАД предложи на КЕВР да утвърди цена на природния газ за м. август 2020 г. в размер на 19,52 лв. / MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС) за крайни снабдители на природен газ и за лице, на което е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия (ЗЕ, чл. 30, ал. 1, т.7).

В сравнение с утвърдената за м. юли 2020 г. цена (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), предложената от "Булгаргаз" ЕАД за утвърждаване от КЕВР цена на природния газ за м. август 2020 г. е по-висока с 2,20 % или с 0.42 лв. / MWh. 

В сравнение с предложената за утвърждаване от КЕВР цена за м.август на 2020 г. (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), прогнозната цена за м.септември на 2020 г. е по-ниска с 0,01 лв./MWh или с 0,05%.

Прогнозната цена на природния газ отчита влиянието на ценообразуващите фактори към 09.07.2020 г. и е неокончателна. Окончателното предложение на "Булгаргаз" ЕАД за утвърждаване цената на природния газ за м.септември на 2020 г. ще бъде внесено в КЕВР на 11.08.2020 г.