Липса на квалифицирана работна ръка (72%), корупция (61%), бюрокрация (61%), некачествено образование (47%), липса на доверие и негативизъм спрямо бизнеса (17%), лоша инфраструктура (12%) и граждански натиск върху инвестиционни проекти (5%) са основните пречки пред бизнеса. Това показва проучване на Българската стопанска камара. Данните бяха представени от председателя на БСК Радосвет Радев в 23-ия Българския икономически форум.

Радев посочи, че бизнесът у нас очаква предвидима правна среда, ограничено взаимодействие с администрацията, облекчени административни процедури, по-добър достъп до финансови инструменти и най-вече необходимото количество и качество човешки ресурси. Според него при оценката на бизнес средата трябва да се отчитат както външни, така и вътрешни фактори.

63% от бизнеса с оптимистична нагласа за 2020 г.

63% от бизнеса с оптимистична нагласа за 2020 г.

Това показва проучване на БТПП

Сред външните фактори са търговският конфликт между САЩ и Китай и Брекзит, както и рискът от глобална рецесия. Вътрешните фактори пък са въпроси като липсата на електронно правителство, нереформирани здравна и осигурителна система, често променяща се нормативна уредба, времеемки процедури по издаване на документи, застаряващо население и необходимост от внос на квалифицирани работници.

Като аргумент в подкрепа на твърдението за нормативна нестабилност Радев подчерта, че само през последните 11 месеца Кодексът на труда е бил променян 10 пъти, а Кодексът за социално осигуряване - 4 пъти. Често са били променяни и Данъчно-осигурителният и процесуален кодекс, Кодексът за застраховането, Търговският закон, Законът за концесиите и Законът за устройство на територията.

България пада с 9 позиции за правене на бизнес според издание на СБ за 2019

България пада с 9 позиции за правене на бизнес според издание на СБ за 2019

С 2 места нагоре сме в Индекса на световната цифрова конкурентност

България губи 9 позиции в класацията на Световната банка "Doing business 2019" по показателя "Лекота на правене на бизнес" - от 50-то тя вече заема 59-то място.

За започване на бизнес у нас са необходими 23 дни и преминаване през седем процедури, издаването на разрешително за строеж преминава през 19 процедури и отнема 97 дни, а за включване към електрическата мрежа са необходими 262 дни. Това нарежда България на 147-мо място сред 190 държави, включени в класацията.

Според Радев данните красноречиво показват защо едва 3,9% от българите възнамеряват да стартират бизнес през следващите три години, при средно 26% за останалите държави от групата на т.нар. инвестиционно-обусловени икономики (вкл. Хърватия, Унгария, Полша, Латвия, Румъния и Македония).

Според председателя на БСК държавата трябва да създаде благоприятстваща иновациите и бизнеса екосистема, която да дава възможност на предприемачите да създават нови компании.