Близо 63% от анкетираните в България предприемачи очакват подобрение на бизнес климата през 2020-та година. През 2019 г. делът им е бил 54%.

Данните бяха представени от проведеното проучване на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) за бизнес климата "Европейско икономическо проучване 2020 г.". Проучването е проведено сред 555 компании от България, като общо участват 53 хиляди фирми от 28 държави в Европа. 

И в Бюджет 2020 Търговската палата не вижда намерение за е-правителство

И в Бюджет 2020 Търговската палата не вижда намерение за е-правителство

БТПП критикува автоматичното увеличение на заплатите в публичния сектор

Анкетата е част от мащабно бизнес проучване в Европа, в което участват над 53 000 фирми от 28 държави.

Според проведеното проучване предприемачите в България очакват по-добра 2020 г. на фона на предпазливите прогнози за глобална икономика. Нивото на оптимизъм у нас леко се увеличава за 2020-та година спрямо 2019 - има повече фирми с позитивни очаквания.

Бизнес климатът продължава да се подобрява, отчита НСИ

Бизнес климатът продължава да се подобрява, отчита НСИ

Показателят достига нов дългосрочен максимум от 2009 година насам

Топ проблемите пред компаниите остават недостигът на персонал и работна ръка, цените на енергията и суровините. Фирмите са загрижени, че ще бъдат неспособни да се справят с нарастващото търсене на своите продукти и услуги, защото става все по-трудно да се намерят работници с необходимия профил.

В резултатите от проведеното проучване България се нарежда в първите пет страни с най-високи очаквания за по-добър бизнес климат и възобновяване на инвестиционната дейност през 2020 г. спрямо 2019 г. Голям песимизъм има във Франция и Италия по отношение на вътрешното търсене.

Около 53% от респондентите очакват увеличени продажби в чужбина, а малко над 44% от анкетираните са оптимисти за по-високо търсене от местния пазар. За заетостта прогнозите за 2020 г. са за стабилизиране и лек растеж.

Недостигът на работна ръка остава проблем за бизнеса и през април

Недостигът на работна ръка остава проблем за бизнеса и през април

33% от промишлените предприятия го посочват като пречка за бизнес развитието

Според шефа на БТПП Цветан Симеонов трябва да бъдат заделяни повече средства за приложни изследвания. Той отчете още, че новите инвестиции в страната се забавят и въвеждането на промени в съдебната система. Хубавото е, че е на разположение на бизнеса са алтернативните способи за разрешаване на споровете.

От БТПП очакват една предизвикателна 2020 година за европейските фирми главно заради напреженията при свободната търговия, които ограничават инвестициите и растежа на частния сектор. Износът, вътрешното потребление и липсата на квалифициран персонал са едни от основните затруднения пред европейския бизнес.

Не достигат не кадри, а достойни заплати

Не достигат не кадри, а достойни заплати

Недостигът е само за нискоквалифицирана работна ръка, обясняват от "Солидарна България"

Западните страни са по-интересни за нивото на износа им, докато страните от Централна и Източна Европа са засегнати от увеличаващите се разходи за труд и липсата на квалифицирани работници. Същевременно много европейски фирми се опасяват от последиците, които може да доведе Брекзит без сделка върху техните икономики.

Според търговско-промишлената палата, за да се преодолеят тези предизвикателства, европейският бизнес трябва да види конкретни и амбициозни инициативи, приети от европейските институции и от националните правителства. Освен това трябва да се въведат нови мерки за укрепване на единния пазар, създаване на благоприятна търговска среда и преодоляване кризата на уменията. Насочвайки се към тези въпроси, европейските политици могат в крайна сметка да стимулират икономическата експанзия и управлението.