През месец май 2022 г. в България е имало 2 373 обекта с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, съобщиха от НСИ.

Броят на стаите в тях е 94.2 хил., а на леглата - 207.2 хиляди. В сравнение с май 2021 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 16.2%, а броят на леглата в тях - с 34.9%.

Снимка 580676

Източник: НСИ

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през май 2022 г., е 1 263.1 хил., или със 72.6% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Българските граждани са реализирали 657.1 хил. нощувки, а чуждите - 606.0 хиляди. 

Украинците напускат хотелите до края на май, платени са 350 000 нощувки

Украинците напускат хотелите до края на май, платени са 350 000 нощувки

Мярката по настаняването им, организирана от българската страна - няма да бъде удължена

През месец май 2022 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 78.2% от общия брой нощувки на чужди граждани и 42.7% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди е имало 12.2% от нощувките на чужди граждани и 28.8% - на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 9.6 и 28.5%. 

Снимка 580677

Източник: НСИ

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през май 2022 г. се увеличава с 41.2% в сравнение със същия месец на 2021 г. и достига 492.0 хиляди. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през май 2022 г., са 332.0 хил. и са реализирали средно по 2.0 нощувки. Чуждите граждани са 160.0 хил. и са реализирали средно по 3.8 нощувки, като 72.7% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди

Българите са направили 904 700 нощувки през юни, според НСИ

Българите са направили 904 700 нощувки през юни, според НСИ

Общата заетост на леглата в местата за настаняване е 23.4%

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през май 2022 г. е 20.3%, като се увеличава с 4.4 процентни пункта в сравнение с май 2021 година. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 24.0%, следват местата за настаняване с 3 звезди - 18.6%, и с 1 и 2 звезди - 14.7%.

Приходите от нощувки през май 2022 г. достигат 75.6 млн. лв., като 38.1 млн. лв. са от чужди граждани, а 37.5 млн. лв. - от български граждани. 

Снимка 580678

Източник: НСИ