В Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) бяха отворени 9 оферти на участници в обществена поръчка за определянето на изпълнител за изграждането на 19.3 километра от отсечката от път I-1 (Е-79) Мездра - Ботевград.

Изграждането на направлението Видин - Ботевград, което е общо 167 километра, ще започне с един от най-сложните участъци като терен за преминаване.
Това е причината и пътят между Мездра и Ботевград, който е 33 километра, да бъде разделен на два участъка - лот 1 (19.3 км) и лот 2 (13.4 км). Отворените днес оферти са за лот 1. На 4 февруари бяха отворени офертите за лот 2, които са 6 на брой.

"Джи Пи груп" и "Трейс груп" искат да строят и пътя Мездра-Ботевград

"Джи Пи груп" и "Трейс груп" искат да строят и пътя Мездра-Ботевград

Обществената поръчка е за изпълнител за допълнително проектиране на 13,4 км

Отворените днес оферти за лот 1 са на:

  • "ХИДРО-ВОД СТРОЙ" ДЗЗД, с участници: "Хидрострой" АД и "ВДХ" АД;
  • ДЗЗД "БЕБРЕШ", в което са: "Автомагистрали - Черно море" АД и "ИСА 2000" ЕООД;
  • "ПСТ Северозапад Лот 1" ДЗЗД, с участници: "ПСТ Груп" ЕАД, "Пътинженеринг - М" АД, "Бургаспътстрой" АД и "Новако Строй" ЕООД;
  • "ГБС-Инфраструктурно строителство" АД;
  • Обединение ДЗЗД "МЕЗДРЕЯ - 2019", с участници: "Галчев Инженеринг" ЕООД и "ТАБЛЕРОС И ПУЕНТЕС" АД;
  • "ДЖИ ПИ ГРУП" АД;
  • ДЗЗД "МБ ЛОТ 1-2019", в което са: "ГРОМА ХОЛД" ЕООД и "РУТЕКС" ООД;
  • "ТРЕЙС ГРУП ХОЛД" АД;
  • Обединение "ГЕОПЪТ ЛОТ 1", с участници: "Геострой" и "Пътстрой-92".

Според проекта пътят между Мездра и Ботевград ще бъде с две платна с по две ленти за движение в посока.
Трасето ще следва съществуващия път, който ще бъде разширен до новия габарит, а настоящото трасе ще бъде основно ремонтирано и реконструирано, където е необходимо.

По нов терен бъдещият скоростен път ще се развива в участъците, обхождащи селата Люти дол, Типченица, Новачене и Скравена. На обхода на село Люти дол ще бъдат построени два тунела, с дължини съответно 490 и 340 метра.

Ще бъдат изградени и ремонтирани редица съоръжения - над ж. п. линията Мездра-София, мостове над река Искър, Малата река, Калница, Бебреш, Рударка, както и пътен възел при село Новачене. Пресичанията на републиканските и общинските пътища ще се осъществява чрез кръгови кръстовища "Мездра", "Дърманци", "Ребърково", "Люти дол", "Скравена" и "Ботевград". Предвидено е построяването на селскостопански надлези, площадки за отдих и други.

Срокът на изпълнение на обществената поръчка е 1 096 дни, от които 180 дни за проектиране и 916 дни за строителство.

Общата индикативна стойност на проекта и за двата лота е близо 302 млн. лева без ДДС.

За лот 1 - 123 000 000 лв. без ДДС, а за лот 2 е 178 800 000 лв. без ДДС. Средствата са от републиканския бюджет, пише АПИ.

От пътната агенция допълват и че за първи път при изпълнението на обществените поръчки за строителство на двата участъка ще се приложи нова схема на плащане, която предвижда цялата стойност на договора да се разплати на изпълнителя след като бъде подписан Акт 16 за завършване на обекта и има издадено разрешение за ползване на новопостроения пътен участък. Целта е бъдещите изпълнители да работят максимално мобилизирано и да завършат обекта качествено и в кратък срок.

Направлението Видин - Ботевград е приоритетен проект в инвестиционната програма на АПИ и МРРБ до 2022 година, тъй като с цялостното хомогенизиране и модернизация на трасето от "Дунав мост 2" ще се осигури бърза и удобна връзка между автомагистралите "Хемус", "Тракия" и "Струма".

С изпълнението на проекта транзитният трафик ще бъде изведен от населените места, с което ще се повиши безопасността на движение и ще се ограничи вредното въздействие на шума и замърсяването на околната среда от интензивния тежкотоварен трафик.