До 20 октомври 2006 г. 9742 фирми, регистрирани по ДДС трябва да подадат в Националната агенция за приходите (НАП) своите Интрастат декларации, съобщиха от агенцията.
След това компаниите ще подават декларации ежемесечно.

Това се налага заради изискванията на Европейския съюз за събиране на статистическа информация за движението на стоки в Общността.

Най-много са фирмите, които трябва да подават Интрастат декларации от София и Пловдив - съответно 4312 и 1096.

Според Закона за статистика на вътрешнообщностната търговия, над определени прагове, българските дружества, които осъществяват внос и износ на стоки от и за страни от Европейския съюз, трябва да подават информация за вида и стойността на тези стоки.

Прагът за деклариране на "износ" за 2006 г. е 150 000 лв., а за "внос" - 75 000 лв.

Интрастат декларациите се подават по електронен път, подписани с електронен подпис, като товяа може да стане чрез упълномощена счетоводна кантора или друго лице, което да подаде документите от име на дадената компания.

Преди да започнат да изпращат документите по Интернет, Интрастат операторите задължително трябва изпратят до НАП заявление за подаване на документи и справки по електронен път по образец.

Системата Интрастат е предназначена за събиране на статистическа информация за вътрешнообщностния стокообмен с европейските държави след приемане на България в Европейския съюз.

След приемането на страната ни в ЕС, търговията със стоки, които са собственост на Общността, със страни от ЕС ще се отчита като вътрешно-общностна. По тази причина за внесените от европейски страни и изнесените към тях стоки няма да се попълва митническа декларация. 

Вместо да попълват митническа декларация за търгуваните в рамките на ЕС стоки на Общността, фирмите вносителки и износителки ще подават данните в Интрастат, където те ще се обработват и изпращат в НСИ, а оттам - в Евросъюза.