Ограничаването на социалните контакти и изискването за дистанция между хората оказа пряк ефект върху работата на Националния осигурителен институт (НОИ). Това показва изследване на Алфа Рисърч, проведено през април.

След извънредното положение съотношението между посещенията "на място" и достъпа до интернет страницата на НОИ за получаване на желаната услуга е било две към едно. Около 50% от ползвалите услугите на НОИ посочват първата опция, а 25% се поставят в другата група.

След промяната на ситуацията се засилва броя на дистанционните справки за разлика от тези на гише. И в двата случая около 25% от анкетираните са посочили, че ползват и двата начина за обслужване.

Удовлетвореността на клиентите при двете форми на обслужване е сходна, като отчетливо доминират положителните оценки.

Посещението на място се оценява изцяло позитивно от над 50% от анкетираните, а недоволните са само 9%.

При електронните услуги напълно удовлетворените се позиционират на същото ниво, докато отрицателните оценки намаляват значително до 5%. Софиянци са най-активните потребители на електронните услуги, а жителите на селата остават привърженици на обслужването на място.

Според проучването, от НОИ предоставя на своите клиенти достъпна, ясна и изчерпателна информация. Това е друг от основните изводи на проучването. Най-позитивна е оценката на клиентите за достъпността на информацията за предоставяните от институцията услуги. Изцяло удовлетворени са 43% от запитаните, още 36% са донякъде съгласни с това твърдение, 11% са се сблъскали с трудности при намирането на необходимата им информация. Без мнение са около 10%.

Относно яснотата на предоставяната отговорите с позитивна нагласа са близо 80%, неудовлетворението е около 14%, без мнение са 6%.

С най-висока доза критичност към задоволяването на нуждата им от специализирана информация се отнасят клиентите на НОИ по отношение на индикатора "изчерпателност". Около 15% от анкетираните считат, че не са получили пълния обем от търсената информация. Напълно и частично удовлетворените отново надминава границата от 77%.

И по трите индикатора най-голямо удовлетворение демонстрират хората над средната и в пенсионна възраст.

Предимно жителите на по-малките градове и тези, които ползват по-често електронните услуги на НОИ са с положителна оценка. По-критични остават столичани и по-високо образованите, въпреки че и при тях позитивните оценки доминират значително, отчитат социолозите.

Предоставяните в териториалните поделения на НОИ услуги се оценяват позитивно, като удовлетвореността от обема, качеството и количеството им е съответно 32%, 32% и 35%. Към тях се добавят и между 38% и 49% по-скоро положителни оценки. Скептиците са в диапазона 8%-10%.

Електронен достъп на работодателите с данни за изплатените компенсации осигуряват от НОИ, съобщиха от Националния осигурителен институт.

Електронната услуга предоставя на работодателите информация за изплатените компенсации по реда на Постановление на Министерски съвет № 55 от 30 март 2020 г. То е за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредно положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

В информацията има данни за работниците и служителите, на които е изплатена компенсацията, броя на работните дни и месеца, за който се изплаща, размер на компенсацията и на осигурителните вноски, дата на плащане.

Електронната услуга е достъпна чрез интернет страницата на НОИ (www.nssi.bg), рубрика "Е-услуги", "Справки", съответно в раздели: "по Булстат и ИКО на НОИ" след въвеждане на ЕИК на осигурителя и Идентификационен код на осигурителя (ИКО), издаден от НОИ или "със сертификат" - за регистрирани потребители с Квалифициран електронен подпис (КЕП), съдържащ ЕИК на осигурителя.