От Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) публикува списък с български производители и преработвателни предприятия, които извършват онлайн търговия. Целта на инициативата е да улесни потребителите, като се дава възможност за директна доставка на пресни български продукти до адрес.

В списъка са включени производители, регистрирани по Наредба № 26 за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход. Те произвеждат мляко и млечни продукти (кисело и прясно мляко, сирене, кашкавал, извара и масло), яйца, мед и обект за преработка на птиче, телешко и свинско месо.

В списъка са преработвателите, които обработват основни суровини от животински произход - кланици, месопреработватели, млекопреработватели и пакетажни за яйца. 

Гарантирано място на пазара и след извънредното положение искат производителите

Гарантирано място на пазара и след извънредното положение искат производителите

Не може в чужд дом веригите да поставят условия

Третата група производители предлагат плодове и зеленчуци, както и посевен и посадъчен материал. Всички селскостопански производители и преработватели, които вече са включени в списъка имат изискуемите регистрации по Закона за храните (ЗХ), където е приложимо - по Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД) и Закона за защита на растенията (ЗЗР).

Бизнес операторите, които искат да бъдат включени в списъка също трябва да имат регистрация по Закона за храните и Закона за ветеринорномедицинска дейност. Производителите на посевен и посадъчен материал трябва да са регистрирани като производители или търговци по ЗЗР. 

Производителите считат, че защитата на родното от МЗХ пак не е достатъчна

Производителите считат, че защитата на родното от МЗХ пак не е достатъчна

Те изброяват някои от проблемите

От БАБХ публикуват и координати за връзка на желаещите да се включат в списъка. Необходимо е да бъдат посочени име на фирмата, телефон, електронна поща, линк към сайта си (ако разполагат с такъв) и асортимент за потребителите.

Имейл адресът е: a_popnikolova@bfsa.bg. Задължително е да бъде отбелязан регистрационният номер на обекта.