В България има най-много жени ИТ специалисти на глава на населението в ЕС. Това показват данни от изследване на европейската статистическа служба Евростат.

Според статистиката през 2018 година 8.9 милиона души в ЕС работят като ИТ специалисти. Предимно на тези позиции работят мъже. Само 17% от всички работещи в сферата са жени, отчита Евростат.

МОН вкарва ИТ сектора в училищата

МОН вкарва ИТ сектора в училищата

С 1 млн. лева бюджет организира семинари на ИТ фирми за ученици

Балансът е най-малко в Унгария, където само 9% от ИТ специалистите са жени. След това се нареждат Чехия с 10% и Гърция с 11%.

Най-много жени в сектора има в България - 28% от всички, Литва - 25% и Румъния - 24%.

Броят на ИТ специалисти като цяло у нас е 95.9 хиляди души - 68.8 хиляди мъже (71.1%) и 27.1 хиляди жени (28.3%).

Снимка 423009

Източник: Евростат

Най-много компютърни специалисти има във Великобритания - 1 милион и 631 хиляди души. От тях 83.7% са мъже, а 16.3% - жени.

На второ място се нарежда Германия с 1 милион и 622 хиляди души в сектора. От тях 83.2% са мъже, а 16.8% - жени.

След това се нарежда Франция, където има общо 1 милион и 78 хиляди компютърни специалисти, от които 82.8% са мъже, а 17.2% - жени.

Снимка 423008

Източник: Евростат