Българска фондова борса-София стартира търговия с държавни ценни книжа (ДЦК). Това стана факт в резултат от съвместните усилия на Фондовата борса, Централен депозитар, Министерство на финансите и Българска народна банка (БНБ) за създаване на регулиран вторичен пазар за държавен вътрешен дълг в рамките на пазарите, организирани от БФБ-София.

"Удовлетворени сме, че с добавянето на ДЦК увеличихме разнообразието от инструменти, които се търгуват на Борсата. Така тя става още по-атрактивна за инвеститорите - цел, за която ще продължим активно да работим и за напред", коментира Васил Големански, изпълнителен директор на БФБ-София.

Преди седмица от Министерство на финансите са подадени заявление за допускане до търговия на 20 емисии ДЦК, които от днес се търгуват на Основен пазар BSE. Търговията с ДЦК е поредната мярка, която се реализира като част от Стратегията за развитие на капиталовия пазар в България.

За да изградят стабилен пазар на ДЦК с траен интерес на инвеститорите към него, Фондовата борса и Централен депозитар обявиха инициатива, с която няма да начисляват такси към свои членове за търговия с този вид инструменти, ако и те съответно не таксуват своите клиенти.

13 инвестиционни посредника и банки откликват на инициативата и няма да начисляват такси на клиентите си при търговия с ДЦК. Това са: ИП Балканска Инвестиционна Компания АД, ИП БенчМарк Финанс АД, ИП Евро - Финанс АД, ИП Елана Трейдинг АД, ИП Карол АД, ИП Първа Финансова Брокерска Къща ЕООД, ИП Реал Финанс АД, ИП ЮГ Маркет АД, ТБ Инвестбанк АД, ТБ Тексим банк АД, ТБ Токуда Банк АД, ТБ Централна Кооперативна Банка АД и ТБ Юробанк България АД.

Инициативата е отворена и всеки от останалите членове на БФБ-София и Централен депозитар може да се присъедини към нея до 30 септември 2018 г.