Поредния аукцион на държавни ценни книжа, който бе проведен на 13 април 2020-а, показа две неща. На първо място той потвърди правилото, че най-добре е дълг да се емитира когато не ти трябва, защото тогава емитентът - в случая държавата, може да получиш максимално добри условия (разбирай възможно най-ниски лихви при желания от длъжника срок на дълга).

На второ място въпросното пласиране на облигации показа, че банките са изключително предпазливи към инвестирането на незабавната си ликвидност - това са милиардите им в БНБ, в държавни ценни книжа при предлаганата от правителството доходност. 

Кризата вдигна доходността на правителствените облигации

Кризата вдигна доходността на правителствените облигации

Правителството отново пласира дълг от 200 млн. лева

Тази тенденция се прояви за пръв път при преотварянето на емисията от петгодишни ДЦК на 6 април 2020-а, когато правителството пласира 200 млн. лева при положителна средна доходност от 0.13% годишно и с 1.79 пъти коефициент на покритие от поръчките, докато три месеца и половина по-рано - преди епидемията, по пласирането на облигации от същата емисия, то бе постигнало отрицателна средна доходност от минус 0.11%, при 2.49 пъти покритие от направените поръчки.

Сега същата история се повтаря с преотварянето на емисията средносрочни левови облигации. На 13 април 2020-а, с посредничеството на БНБ, правителството пласира втори транш от държавни ценни книжа с общ номинал 200 млн. лева, годишна лихва от 0.5% и срок на погасяване от десет години и половина.

Постигната среднопретеглена доходност на книжата пласирани на този аукцион е 0.55%, при 1.25 пъти коефициент на покритие от направените поръчки. Когато на 21 юни 2019-а бе емитиран първия транш на въпросната облигационна емисия, той бе пласиран при средна доходност от 0.41% годишно, а коефициента на покритие от направените поръчки бе 2.36 пъти.

Вижда се, че банките в момента имат по-малко желание да инвестират в държавен дълг, независимо, че им се предлага по-висока доходност. И това при положение, че кредитните институции у нас имат 29 млрд. лева ликвидност, от които близо 5 млрд. лева държат на отрицателна лихва от минус 0.7% в БНБ.

Подобно поведение може да означава две неща: Първо, банките оценяват, че рискът в средата в която работят е силно увеличен и не желаят да се разделят с незабавната си ликвидност преди да видят доколко отрицателно икономическата криза и мерките за нейното преодоляване, като например безлихвените заеми и мораториума по вече отпуснатите кредити ще повлияят на нетните им парични потоци. Второ, банките оценяват, че в сегашната ситуация цената, която предлага държавата за пласирания от нея нов дълг не отговаря на риска, който ще поемат купувачите на дълга - в смисъл, че предлаганата цена е сравнително ниска.

Тези две опасения са напълно естествени, защото христоматийна истина е, че при избухване на криза цената на пазарно поемания дълг се качва. Точно по тази причина е добре дълг да се взема, когато не ти трябва и получените по този начин пари да се трупат като резерв, който да се ползва в тежки времена.

Правителството имаше възможност да направи това през 2017-а, 2018-а и дори през 2019-а когато спокойно можеше да емитира няколко милиарда на ниски цени и с тях да удвои фискалния резерв. Но не го направи, защото бе притиснато от популиски догми, плашещи ни колко и кога ще плащат бъдещите поколения. И тъй като управляващите предпочетоха политически удобния, пред държавническия подход, сега ще са принудени да емитират същите тези милиарди, но на по-висока цена. И колкото повече се забавят с емитирането, токова по-висока ще е цената.