бджЗагубите на Българските държавни железници за първото тримесечие на 2011г. са намалели със 7 милиона лева в сравнение със същия период на миналата година. Това съобщи председателят на Съвета на директорите на „Холдинг БДЖ" ЕАД Владимир Владимиров, цитиран от money.bg.

Освен това, приходите за първото тримесеиче са се повишили с 3,5 млн. лева и така нетният положителен ефект е достигнал 10,5 млн. лв. Владимиров посочи, че в резултат от провежданите през 2010 г. реформи, загубата е намаляла от 64 на 47 милиона лева.

Една от промените е свързана с оптимизирането на процесите и дейностите в БДЖ и с търсенето на начини за получаване на приходи. Предстои да бъде направен анализ на пазара, за да се установи какво се търси и какви трябва да бъдат инвестициите, допълни Владимиров.

"С изпълнението на поставените мерки през 2014 г., дружествата на "Холдинг БДЖ" няма да бъдат на загуба", заяви той. Загубите на БДЖ за последните години се оценяват на 218 милиона лева.

Икономистът Георги Ангелов коментира, че планът за преструктуриране и финансово стабилизиране е най-доброто нещо, което се е случвало на БДЖ през последните 20 години. По думите му, железниците най-накрая са осъзнали, че се намират на конкурентен пазар и трябва да се борят за клиентите си.

Геогри Ангелов призова НКЖИ да последва примера на БДЖ и да започне реформи, за да се подобри състоянието на жп инфраструктурата. Според него таксите на НКЖИ са твърде високи, а поддръжката на част от линиите трябва да бъде поверена на общините.

Икономистът призова синдикатите да разберат, че ако спрат реформата, БДЖ ще последва съдбата на "Кремиковци", където, според Ангелов, работническото недоволство отказал някои от големите инвеситори. Той предупреди, че железниците ни все още са заплашени от фалит, ако не получат заема от Световната банка.