"Ние никога няма да осигурим нисковъглеродна икономика, ако не осигурим, на първо място, алтернативна заетост на хората от миннодобивната индустрия. Винаги ще има социално напрежение, синдикатите ще бъдат против... Този план е изготвен в условията, в които няма никаква представа каква би била алтернативната заетост на тези хора, които изобщо не са малко.".

Това заяви пред БНР Щерьо Ножаров, икономист и преподавател в УНСС по повод Националният план за възстановяване и устойчивост.

Той препоръчва планът да се пренапише отново основно, вместо да се губи време да се подобрява досегашният. България има нужда от агресивна промяна на своята икономическа политика. Имаме висока заетост, но икономическият растеж е догонващ, изоставащ. "Това означава, че трябва коренна реформа на икономиката", обясни икономистът.

От ИСС искат конкретни измерения на целите в Плана за възстановяване и устойчивост

От ИСС искат конкретни измерения на целите в Плана за възстановяване и устойчивост

Времето за подготовка на Плана е кратко

Националният план за възстановяване и устойчивост представя вижданията на правителството и обществото за решаване на структурни проблеми в икономиката, чрез вътрешно съгласувана и последователна комбинация от реформи и инвестиции. Интелигентна индустрия, кръгова и нисковъглеродна икономика, биоразнообразие, устойчиво селско стопанство - са част от икономически аспекти в документа.

Към момента от БСК, КРИБ и ИСС има критики към този план.

От БСК критикуват сектор по сектор Плана за възстановяване и устойчивост

От БСК критикуват сектор по сектор Плана за възстановяване и устойчивост

Под "иновации" в повечето мерки се разбира физически обект, а не връзката между хората

Акцентите на този план се различават от акцентите на държавния бюджет на България за 2021 г., обясни преподавателят.

"Това не би трябвало да е така - от чисто научна и чисто управленска гледна точка", категоричен е Ножаров. По думите му основният приоритет на Бюджет 2021 е социалният, а този план се занимава с иновации, зелено развитие и т.н.

Планът е една кавърверсия на Националната програма за развитие на България 2030, смята той.

Припомняме, от ИСС недоволстваха, че правителството не е съобразило техните предложения за тази програма.

КРИБ разкритикува Плана за възстановяване и устойчивост на вицепремиера

КРИБ разкритикува Плана за възстановяване и устойчивост на вицепремиера

Според тях, трябва да има ясни критерии за разпределение на средствата по тях

"Планът напълно съвпада с нейните глави. Разликата е, че тук последните 2 глави са слети в една. За самото качество на плана - Националната програма за развитие на България 2030 има сериозни недостатъци, има и погрешни неща", каза Ножаров и определи Програмата като концепция. Линейният график, подготвен за нейното изпълнение, се е превърнал в Национален план за възстановяване и устойчивост, каза икономистът.

"Кръговата икономика е съвсем погрешно разбрана от авторите и на този план, и на програмата България 2030. Като основен индикатор за кръговата икономика е посочен големият обем рециклиране - нивото на рециклиране", каза Щерьо Ножаров и обясни, че философията е да няма нищо за рециклиране, вместо да се стига до депониране.

Рециклирането е част от остарелия модел за линейна икономика, а кръговата икономика се цели продуктите да могат да са повторно използвани и директно върнати поне на части и сглобени от тези части нови продукти в икономиката. Индустриалните паркове също са едно остаряло виждане от 80-те години на ХХ век, каза Ножаров.

Той, както и някои от работодателските организации, разкритикува и представата на авторите на Плана за иновациите.

"Ние говорим само за акцент върху училищното образование и STEM (Science - Technology - Engineering - Mathematics - обучение чрез методите на науката, технологиите, инженерството и математиката), не че това е лошо. STEM средата като цяло има намерения най-вече да увеличи социалните функции на средното образование и да намали социалното изключване - нищо друго. Но това няма да построи по никакъв начин нито иновации, нито икономика на знанието", каза преподавателят.

Той изтъкна, че висшето образование у нас е нереформирано и запита с какви учители ще се реализира STEM методиката в България, след като няма по университетите софтуер за проверка на плагиатството, коментира Щерьо Ножаров.

КНСБ: България закъснява с Националния си план за възстановяване и устойчивост

КНСБ: България закъснява с Националния си план за възстановяване и устойчивост

Неофициално страната ни трябва да го представи преди Коледа