През настоящия месец ноември общият показател на бизнес климата в България остава на приблизително същото ниво като през предходния месец октомври. Това сочат данни на Националния статистически институт (НСИ) за стопанската конюнктура за ноември 2017 г.

Снимка 326226

Източник: НСИ

Подобрение в стопанската конюнктура се наблюдава при промишлеността и търговията на дребно. В сектора на услугите няма промяна на равнището спрямо предишния месец. В сектора на строителството показателите се понижават.

Показателят за бизнес климата в промишлеността се повишава с 1.2% спрямо октомври. Това се дължи на оптимистичните очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Същевременно с това обаче настоящата производствена активност се оценява като леко намалена, докато прогнозите за дейността през следващите три месеца са по-благоприятни.

Снимка 326225

Източник: НСИ

Най-сериозната пречка, затрудняваща в голяма степен предприятията, продължава да бъде несигурната икономическа среда, както и недостига на работна ръка.

При строителството показателят за бизнес климат се понижава с 2.7% спрямо предишния месец. Това се дължи на по-резервираните оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията - те имат неблагорпиятни прогнози за следващите три месеца, въпреки че се наблюдава известно подобрение на настоящата строителна активност.

Снимка 326224

Източник: НСИ

Главните пречки за сектора са несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостигът на работна ръка.

Съставният показател "бизнес климат в търговията на дребно" се увеличава с 1.0 пункт в сравнение с октомври. Прогнозите им за обема на продажбите през следващите три месеца остават благоприятни, макар и по-резервирани спрямо предходния месец.

Факторите "конкуренция в бранша", "недостатъчно търсене" и "несигурна икономическа среда" продължават да затрудняват в най-голяма степен дейността на предприятията.

Снимка 326223

Източник: НСИ

При услугите през настоящия месец ноември показателят за бизнес климат запазва нивото си от предишния месец октомври. Показателят за настоящото бизнес състояние на предприятията намалява с 1.6 пункта поради изместване на оценките на мениджърите към по-умерените мнения. В прогнозите си за развитието на бизнеса през следващите шест месеца обаче те са оптимисти, като и очакванията им за търсенето на услуги през следващите три месеца са благоприятни.

По-голяма част от мениджърите очакват продажните цени в сектора да запазят своето равнище през следващите три месеца.

Снимка 326222

Източник: НСИ