10.0 % е равнището на безработицата през февруари. То се свива с 0.2 процентни пункта спрямо януари, съобщават от Агенцията по заетостта. В сравнение с февруари 2015 г. равнището на безработицата намалява с 1.0 процентен пункт.

329 610 безработни са били регистрирани в бюрата по труда. Те са с 4960 души по-малко. В сравнение с февруари 2015 г. безработните са значително по-малко – с  31 566 души.

Общо 23 561 безработни са постъпили на работа през февруари месец. Броят им е с 4716 повече спрямо предходния месец. От Агенцията по заетостта поясняват, че се увеличава броят на започналите работа както на първичния пазар, така по схеми на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”.

Работа на първичния пазар са започнали 17 317 безработни. Те са се увеличили с 3618 души в сравнение с януари месец.

6244 са включените в субсидирана заетост. Те се увеличават с 1098 души спрямо януари, а в сравнение с февруари 2015 г. са с 3 135 лица повече.

От агенцията допълват, че през февруари търсенето на работна сила в реалната икономика за втори пореден месец нараства. Най-много свободни места на първичния пазар в бюрата по труда са заявени от преработващата промишленост (4289 места), от хотелиерството и ресторантьорството  (2077 места) и от търговията (1978 места).