Биопроизводителите, които не са получили плащане заради несъответствие с регистъра, могат да подадат писмо до МЗХГ. Срокът е до 19 юни, увериха от Министерството на земеделието, храните и горите.

Писмото може да бъде и ако не са получили частично очакваните суми по мярка 11 "Биологично земеделие" от ПРСР 2014-2020 за Кампания 2019 г. То се подава чрез контролиращото лице.

Това може да стане, ако неполученото плащане се дължи на несъответствие с данните в Електронния регистър на биологичните производители. Информацията трябва да съдържа име на оператор, ЕИК/ЕГН, УРН, дейност, обекти и основанието на Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ) да не извърши плащането. 

Фермерите мога да кандидатстват за инвестиции в биосигурност до 10 юли

Фермерите мога да кандидатстват за инвестиции в биосигурност до 10 юли

Според него животновъдите са били най-готови за тази пандемия

Всички уведомления ще бъдат разгледани. При необходимост и обоснованост, в случай на техническа грешка, ще бъдат предприети съответните процедурни действия за извършване на корекции в Електронния регистър. Актуалната информация ще се предостави на Държавен фонд "Земеделие".

При липса на информация, относно основанията за неизвършено плащане, биопроизводителите могат да отправят запитване до ДФЗ чрез Системата за електронни услуги (СЕУ), както и на електронната страница на фонда.

Днес е последният ден за заявяване на субсидии от фермерите

Днес е последният ден за заявяване на субсидии от фермерите

До 31 май включително кандидатстващи за подпомагане могат да правят промени