За идея за създаване на Българска платформа за колективни действия (BCAP) съобщиха от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). Инициативата е на Базелския институт за управление. подкрепи създаването на. Тя цели подобряване на процесите на възлагане на обществени поръчки в страната. Подкрепена е от АИКБ, Американската търговска камара и Българо-швейцарската търговска камара.

Платформата е представена на събитието, открито от кмета на София Васил Терзиев, зам.-министъра на финансите Мартин Дановски, посланика на САЩ у нас Кенет Мертен и координатора по глобалната борба с корупцията в Държавен департамент на САЩ Ричард Нефю.

От АИКБ посочват, че потенциалът на колективните действия за укрепване почтеността на бизнеса и правителството и за подобряване условията за лоялна конкуренция се признава от все повече водещи международни организации и стандарти като Препоръката на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за борба с подкупите от 2021 г., Насоките на ОИСР за многонационалните предприятия за отговорно бизнес поведение от 2023 г., Политическият документ на Б20 за почтеност и съответствие от 2022 г. и няколко български национални стратегии и планове за действие за борба с корупцията.

По време на събитието под надслов "Ролята на Blue Dot Network в насърчаването на колективни действия" са коментирани възможностите с платформата да се допълни ефектът от други инициативи за колективни действия в България като Механизма за оповестяване на високо ниво (High-Level Reporting Mechanism, HLRM), за да се повиши доверието между заинтересованите страни, да се подобри средата за инвестиции в стратегически важни инфраструктурни приоритети и тяхната устойчивост. Никола Алока, председател на Комитета против корупцията в бизнес организацията на ОИСР - BIAC, сподели опита на Италия и ролята на BIAC в повишаване на интегритета и стандартите за борба с корупцията.

Ръководителят на секретариата на Blue Dot Network Едуин Лау разказа за потенциала на мрежата за глобално сертифициране на инвестиции в качествена инфраструктура. "Сертификацията на един такъв проект е ясен сигнал за инвеститорите и другите заинтересовани страни, че проектите са устойчиви, прозрачни и икономически ефективни", обясни той.

От своя страна председателят на Васил Велев изрази увереност, че Българската платформа за колективни действия ще помогне за справяне с проблеми като нередностите с обществени поръчки и ще намали инвестиционния риск. "За да успеем да се противопоставим на корупционните практики, включително и на тези в обществените поръчки, е важно бизнеса да бъде привлечен чрез браншовите си организации и чрез представителните си работодателски организации в подготовката на дизайна на търговете. Blue Dot Network (BDN) е една такава съществуваща вече възможност. Към нея трябва да добавим Механизма за оповестяване на високо равнище", коментира той.

Според Велев трябва да се обърне внимание на няколко потенциални риска като възможността докладването на нарушения да е проява на нелоялна конкуренция или да се използва за рекет. Той посочи като пример с т.нар. "зелен рекет" при публичните търгове. По думите на Васил Велев често търгове се обжалват без да има нередности около тях с цел облага за обжалващия или поради неполучена такава. Той каза още, че трябва да бъде избегната и опасността от "позлатяване", от ненужни регулации и административни тежести, които се случват често у нас и потърпевш е малкия и средния бизнес. Велев добави, че корупцията не е там.

Той заяви също, че България е пропуснала да кандидатства за сертифициране на проекта за изграждане на нови ядрени мощности чрез BDN, вероятно включително заради сертификационните срокове. "Но сертифициране можем да направим за втория най-голям проект - модернизацията на Топлофикация-София. Така ще сме сигурни, че ще има интерес към него от компании и инвеститори, които могат да го реализират най-добре", обърна се Велев към Васил Терзиев.