Половин милион лева дневно получава българският бизнес от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" (ОПИК), заяви зам.-министърът на икономиката Александър Манолев по време на годишното публично събитие за отчитане на напредъка в работата по програмата.

Манолев обясни, че до момента над половин милиард лева са изплатени на бенефициенти. Той направи сравнение с изминалия програмен период, когато този процент на разплатени средства е бил постигнат едва на шестата година. "Или с други думи през програмния период 2014 - 2020 г. се движим 2,5 пъти по-бързо и по-ефективно", обясни зам.-министъра на икономиката.

Очакванията на Манолев са до края на програмния период над 3 000 наши компании да се възползват от безвъзмездна европейска помощ по програмата.Според Манолев ОПИК е една от най-добре представящите се програми в България и към момента няма опасност от загуба на европейско финансиране.

"Обявили сме процедури за над 70% от бюджета на програмата и сме сключили над 1 500 договора на обща стойност 1 милиард и 414 млн. лв. Голяма част, от тях са в процес на изпълнение", информира Александър Манолев и допълни, че през 2018 г. ще стартират нови процедури на обща стойност от около 400 млн. лв.

Главният директор на ГД "Европейски фондове за конкурентоспособност" Ивелина Пенева представи графика за изпълнението на ОПИК . Заместникът й Калин Маринов пък информира аудиторията за резултатите от програмата ОП "Инициатива за малки и средни предприятия".

На отчета бяха представени и новите схеми за кандидатстване, които ще бъдат открити през 2018 г., както и някои от добрите примери от реализираните проекти.