Близо 15 000 земеделски стопани в страната, които отглеждат млечни крави и/или биволици, месодайни крави, овце-майки и/или кози-майки, получиха държавна помощ de minimis, съгласно Регламента на ЕС 1408/2013.

Общата сума, изплатена на земеделците, възлиза на 6 158 609 лв.

Минималната помощ de minimis се предоставя на регистрирани по Наредба 3 от 1999 г. стопани, които отглеждат млечни и месодайни крави, биволици, овце-майки и кози-майки. Размерът на индивидуалната помощ се определя по следния начин:

  • земеделските стопани, отглеждащи над 10 броя млечни крави и/или биволици, получават по 7 лв. за животно;
  • земеделските стопани, отглеждащи над 5 броя месодайни крави, получават по 7 лв. за животно;
  • земеделските стопани, отглеждащи над 50 броя овце-майки и/или кози-майки, получават по 3.73 лв. за животно.

От Държавен фонд "Земеделие" припомнят, че помощта могат да получат фермери, които са заявили едри и дребни преживни животни по поне една от схемите за обвързано с производството подпомагане или по схемата за преходна национална помощ за овце-майки или кози-майки за директните плащания на Кампания 2017.
Земеделците трябва и да са спазили условието за поддържане на брой животни от Наредба № 3 от 17 февруари 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания.