"Минерално-суровинната индустрия е стратегическа за българска икономика, осигурявайки около 4% от БВП, а произведената продукция е на стойност над 2.7 млрд. лв." Това заяви министърът на енергетиката Теменужка Петкова по време на почетното събрание по случай Деня на миньора.

Според Петкова значението на сектора е ключово за развитието на общините и подобряване стандарта на живот на техните жители.

"От началото на 2017 г. до края на месец юли 2018 г. приходите от концесионна дейност възлизат на над 143 млн. лв., от които по сметките на общините са повече от 71 млн. лв.", подчерта тя.

Енергийният министър допълни още, че секторът трябва да работи на пазарен принцип, при спазване на конкуренцията.

"Според нашите международни партньори българската минерално-суровинна индустрия се нарежда на едно от първите места в Европа", категорична е Петкова.

Манолова се успокои за пенсионирането на миньорите

Манолова се успокои за пенсионирането на миньорите

Това е пример за добра работа с НС според омбудсманът

Според зам.-министърът на околната среда и водите Красимир Живков в развитието на минната индустрия трябва да се работи за оползотворяване на подземните богатства и получените минни отпадъци, превръщайки ги в ресурси.

"Работим за намаляването на административната тежест върху бизнеса, като търсим и допълнителни възможности оптимизиране на административните услуги", увери Живков.

Според него глобални проблеми, свързани с преразход на енергия и природни ресурси, може да се решават само със съвместната работа и сътрудничество между държавните институции, бизнеса и научните среди в сектора.

Манолова се успокои за пенсионирането на миньорите

Манолова се успокои за пенсионирането на миньорите

Това е пример за добра работа с НС според омбудсманът

На честването на Деня на миньора присъства и министърът на труда и социалната политика Бисер Петков. Той коментира, че добивните предприятия в България се отличават с висока производителност, която е близо 2.5 пъти по-висока от средната за индустрията в страната.

Петков добави, че минерално-суровинната индустрия формира близо 5% от брутния вътрешен продукт на страната. Директно наетите в отрасъла са над 22 000 души, а общият брой на ангажираните в обслужващи бранша дейности достига до 120 000 души.

Според социалния министър добрите резултати се дължат на технологичното обновление, инвестициите в развитието на персонала, подобряването на условията на труд, въвеждането на модерна организация на труда, усъвършенстването на политиките за корпоративна социална отговорност и на трудолюбието на миньорите.

Петков призова и предприятията в бранша да продължат да инвестират в превенцията на трудовия травматизъм, да оценяват рисковете на работната среда и да предприемат ефективни мерки за тяхното намаляване.