Близо 79 500 000 лева е реализираната към този момент икономия от фиксирането на цените на материалите за участъци 4, 5 и 6 на АМ "Хемус" към стойностите им в периода на плащане на авансите. Това заявяват в своя позиция от "Автомагистрали" ЕАД.

Те посочват, че с това решение гарантират финансово обезпечаване на изпълнението на автомагистралата със замразяване на единичните цени, което води до независимост от инфлацията в държавен и световен мащаб.

С платените аванси цените за "Автомагистрали" ЕАД са фиксирани към доставчиците и не подлежат на индексация, посочват от дружеството и допълват, че по този начин се гарантира производство на количества основни материали, което е задължително предвид огромните обеми за обезпечаване на изпълнението на участъците в срок и гарантира ритмичните им доставки.

От "Автомагистрали" поясняват, че АМ "Хемус" минава по изцяло ново трасе, което води до акумулиране на значителни първоначални разходи по организация, мобилизация, изграждане на приобектови селища и сериозна мрежа от временни пътища.

Комитова търси едни платени 84 млн.лв. на АМ "Хемус"

Комитова търси едни платени 84 млн.лв. на АМ "Хемус"

Няма отчуждителни процедури за отсечката

С решението се гарантира и изграждане на производствени полигони, площадки, асфалтови бази, бетонови възли и други.

От дружеството подчертават, че отчуждаването на терени за изграждане на трасетата са в компетенциите на МРРБ и Пътната агенция, а разрешенията за строеж се издават от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

От "Автомагистрали" дават и пример за това какви количества основни материали са необходими за изграждането на автомагистрала "Хемус" в участъци от 4 до 6:

  • Инертните материали са близо 10 млн. куб. метра, разпределени съответно 2 500 000 за участък 4; 3 300 000 за участък 5 и за участък 6 - 4 млн. куб.м.
  • Бетон - близо 100 хил. куб.м., разпределени по участъци от 4 до 6, както следва - 22 хил. куб.м., 39 хил. куб.м. и 35 хил. куб. м.
  • Асфалтови работи, необходими за тези участъци - над 1 млн. тона. Съответно 340 хил. тона за участък 4; 280 хил. тона за участък 5 и над 420 хил. тона за участък 6
  • Армировка - 2 500 тона за участък 4; 4 хил. тона за участък 5 и близо 5 хил. тона за участък 6
  • Основни пластове настилка - за цялото трасе в участъци от 4 до 6 са необходими близо 950 хил куб. метра или близо 300 хил. за участък 4, за участък 5 - 250 хил. и за участък 6 - близо 400 хил. куб. м
  • Близо 900 бр. масивни, бетонни и стоманобетонни конструкции - 169 бр. за участък 4, а за участъци 5 и 6, съответно 343 и 372 бр.
  • Ограничителни системи - общо над 370 хил.м. съответно разпределени за участък 4 - 118 хил. метра, за участък 5 - 109 хил. метра и за участък 6 - 146 хил. метра.
Дружество „Автомагистрали“ взело аванси за 1.206 млрд. лв.
Обновена

Дружество „Автомагистрали“ взело аванси за 1.206 млрд. лв.

Манолова обвини, че са давани поръчки на близки до властта фирми, Аврамова поиска да не се правят неверни внушения

Относно дадените авансови плащания за свлачища от дружеството заявяват, че за тридесет и девет от тях се чакат процедури за отстраняване на явна фактическа грешка, а за десет - разрешително за строеж. Стартирането на изпълнението им се бави заради провеждането на процедури по избор на надзор, което е в ангажиментите на АПИ.

Припомняме, на 2 юни Сметната палата публикува доклада по одита на дружеството "Автомагистрали", който й бе възложен от депутатите от 44-то Народното събрание. В доклада се констатират сериозни нарушения и заобикаляне на закона за обществените поръчки чрез директно възлагане от страна на държавата на фирма, която не разполага с капацитета да извърши дейностите по поръчките. Автомагистрали" е превъзлагала на други партньори тези проекти. Едновременно с това от МРРБ излязоха с информация, че на дружества са давани аванси по проекти, за които дори не е имало изготвен технически проект и като пример дадоха свлачищата.