Експертите на БСК препоръчват намаляване на изискването за долна граница на трудовото възнаграждение на работещите ученици, която от 90 на сто от минималната работна заплата да стане 50 на сто.

Предложението е аргументирано с факта, че именно в процеса на работа обучаемият придобива знания, умения, трудови и професионални навици, за което конкретният работодател влага ресурс, като поема определени рискове - както по отношение на количеството и качеството на крайния резултат от положения труд, така и спрямо крайния резултат от обучението.

От Камарата настояват и да не се изисква разрешение от Инспекцията по труда за всеки отделен случай, както и да се намали възрастовата граница за наемане от 16 на 15 години.

Съгласие за осигуровките и отпуската спъва дуалното образование
Обновена

Съгласие за осигуровките и отпуската спъва дуалното образование

Не е ясно и кой ще обучи наставниците

Това са част от предложенията на БСК за законодателни промени, целящи облекчаване на процедурите за прилагане на дуалното обучение, респективно - за увеличаване на интереса към тази форма на образование.

Настоящият минимален размер от 90 на сто от МРЗ прави наемането на ученици в дуална форма на обучение неатрактивно за работодателите.

С цел насърчаване на работодателите за по-активно включване в системата на дуалното обучение, БСК препоръчва осигурителните вноски за наетите ученици да се поемат от държавния бюджет.

Според експертите на Камарата, очакваните допълнителни разходи няма да надхвърлят 30 млн. лв. годишно.

От догодина започва дуално обучение - 3 дни работа и 2 дни учене

От догодина започва дуално обучение - 3 дни работа и 2 дни учене

Инициативата ще се финансира с европари

В същото време, работодателите и учащите ще бъдат насърчени допълнително за широко прилагане на системата за дуално обучение, ранно включване в пазара на труда и придобиване на трудов и осигурителен стаж.

Припомняме, че от началото на 2017 година започна българският вариант на дуално обучение - 3 дни работа и 2 дни учене.

Основните проблеми, които спъват пред тази форма на обучение са  плащането на осигуровките и вземането на отпуска.

Проблемът идва от това как да се осигуряват работещите ученици и дали ако работят по Кодекса на труда, ще ползват отпуск. 

Облекчени условия за наемане на работа на 14-годишните искат хотелиери

Облекчени условия за наемане на работа на 14-годишните искат хотелиери

Инспекцията по труда в Русе проверява фирмите дали спазват правилата

Вторият въпрос е за кои социални рискове участниците следва да бъдат осигурявани от работодателя.

Третият казус е свързан със здравното осигуряване, защото сега работодателите са длъжни да плащат здравните осигуровки на учениците, но в същото време те са осигурени от държавата като ненавършили 18-годишна възраст и се получава двойно здравно осигуряване.