Принципно съгласие без конкретика се договориха членовете на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) за осигуровките на работещите ученици по дуалното образование.

Това стъписа вицепремиера Валери Симеонов, който обясни на участниците колко важно е да има съгласие. Ситуацията на пазара на труда е тежка, каза той, визирайки липсата на кадри в някои сектори.

Облекчени условия за наемане на работа на 14-годишните искат хотелиери

Облекчени условия за наемане на работа на 14-годишните искат хотелиери

Инспекцията по труда в Русе проверява фирмите дали спазват правилата

Синдикатите предложиха да седнат заедно с работодателите и в най-кратък срок да изготвят общи предложения, които да бъдат приети от законодателя. Все още има време до новата учебна година. Проблемът идва от това как да се осигуряват работещите ученици и дали ако работят по Кодекса на труда, ще ползват отпуск.

Вторият въпрос е за кои социални рискове участниците следва да бъдат осигурявани от работодателя. Третият казус е свързан със здравното осигуряване, защото сега работодателите са длъжни да плащат здравните осигуровки на учениците, но в същото време те са осигурени от държавата като ненавършили 18-годишна възраст и се получава двойно здравно осигуряване.

От догодина започва дуално обучение - 3 дни работа и 2 дни учене

От догодина започва дуално обучение - 3 дни работа и 2 дни учене

Инициативата ще се финансира с европари

Сериозен проблем пред развитието на дуалното обучение в България е обучението на наставниците - не е ясно кой, кога и къде ще извърши тяхното обучение.

В началото на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) присъстващите почетоха с минута мълчание кончината на бившия директор на НИМ Божидар Димитров.

След заседанието вицепремиерът Валери Симеонов подчерта, че има съгласие договорите с учениците да са договори за обучение.

Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) обясни, че става въпрос за обучение чрез работа и не става дума за запълване на вакантни места при работодателя. Затова и не може да се търси основата като трудово правоотношение.

Това е причината работодателите да искат този вид договор да бъде изрично записан в закона. Все още не е масова практиката работодатели са назначават ученици след дуално обучение. Бизнесът иска държавата да поема специфичните осигуровки на учащите се работници.