Според бившия заместник финансов министър Красимир Катев световната финансова криза крие риск от забавяне на растежа на БВП на България.

Има вероятност от рязък спад на икономическия растеж, който може да бъде само 1-2% годишно, обясни Красимир Катев, цитиран от БНР.

Миналата година ръстът е бил генериран от инвестициите в строителството, но тази година няма да бъдат достигнати миналогодишните нива от 2,5 млрд. лв. Може да се очаква рязък спад при кредитирането и поскъпване на лихите по кредитите.

Красимир Катев смята, че правителството отчита рисковете от финансовата криза, но може да предприеме и още стъпки, като например спестяване на бюджетния излишък във фискалния резерв и инвестиции в инфраструктура, при които няма такъв инфлационен риск.

„Не трябва да се успокояваме, че ръстът ще е 4,5. Това е един прекрасен ръст, но може да се направят още неща, за да сме изолирани от най-черните сценарии," обясни Красимир Катев.

„Едно от нещата, които се дискутират в момента в икономическия екип на НДСВ е въвеждане на някои данъчни облекчения, свързани с лихвите по ипотечни кредити, а именно лихвата по ипотечния кредит на основното жилище да се отчислява от данъчната основа на едно семейство," обясни Катев.

"Може да се ограничи допълнително кръгът от хора за семейства с деца. Това би била една мярка и за насърчаване на раждаемостта. Нашите изчисления сочат, че една такава мярка механично би довела до загуби в бюджета не повече от 50-60 млн. лв. От друга страна обаче летният ефект нищо чудно да бъде положителен," допълни още Красимир Катев.