В проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2024 г. са заложени значителни публични инвестиции. Рамката на бюджета бе представена от финансовия министър Асен Василев по време на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) в Министерски съвет.

В последната редакция на проекта публичните инвестиции са 9,983 млрд. лева, почти 10 млрд. лева, което е 25% увеличение спрямо разчета за 2023 г. Предвиденият дефицит е в размер на 3%, както е по Маастрихтските критерии, което позволява на България да се впише в критериите, необходими за влизане в Еврозоната, посочи Василев.

Успоредно с нарастването на заетостта, което предвиждаме, се очаква безработицата в страната да следва тенденция към намаляване. Темповете на намаляване са относително ниски, тъй като безработицата е относително ниска. Очакваме средната безработица да е към 4%, а към края на периода да е 3,9%, посочи Асен Василев.

АИКБ не дава подкрепа за Бюджет 2024 - който е викал по-силно, са му дали повече

АИКБ не дава подкрепа за Бюджет 2024 - който е викал по-силно, са му дали повече

Асен Василев не се справял със сегашния бюджет, нямало да се справи и с Бюджет 2024

Той напомни, че в основните параметри на бюджета са залегнали увеличения на минималната работна заплата и на максималния осигурителен доход. Очакваме ръст на възнагражденията в икономиката, в това число и в частния сектор, с около 11% догодина, каза още той.

По думите му очаква се повишение на разходите за персонал и в публичния сектор.

Спрямо предварително подадения към вас бюджет, който беше дискутиран, има намаление на приходната част с 2,4 млрд. лева, както и на капиталовите разходи с 2,4 млрд. лева. Това е следствие на дискусии с партиите в парламента, които поискаха да намалим приходната част на бюджета, припомни Асен Василев.

КНСБ "напрегнати" от Бюджет 2024

КНСБ "напрегнати" от Бюджет 2024

Особено заради приходната част и разхода за заплати

Запазват се редица политики в бюджета. Данъчната система е напълно запазена, няма промени в данъчните ставки. Единствената промяна идва по линия на европейската директива за 15% корпоративен данък за компаниите с оборот на 1,5 млрд. лв. В България това са основно чужди компании, с майки-собственици в други държави от ЕС. От гледна точка на общата корпорация данъчното бреме не се увеличава, поясни Василев.

Асен Василев коментира и запазването на данъчния кредит за отглеждане на дете, който е 6000 лева на дете. Запазва се и политиката за финансиране на образованието. Учителската заплата се запазва в размер на 125% от средната работна заплата за страната.

Асен Василев няма да допусне гета по доходи

Асен Василев няма да допусне гета по доходи

Минималната заплата догодина ще бъде 933 лв., ако депутатите приемат проектобюджета