Данъчните инспектори проверяват над 2 100 фирми за нелогично високи касови наличности, съобщават от Националната агенция за приходите.

Причината е, че в годишните си финансови отчети за 2019 г. те са посочили, че държат в брой над 100 000 лева.

НАП преброява, описва и сравнява сумите в касата с посочените в счетоводните отчети. При 271 от дружествата проверяващите са установили несъответствие за близо 216 млн. лв.

В 33 от фирмите данъчните са открили необосновани липси на средства на обща стойност почти 27,8 млн. лв., като при тях проверката продължава. Освен това ообщо 11 588 рискови дружества са получили електронни писма или обаждане от Информационния център на НАП. Целта е фирмите да бъдат насърчени доброволно да прегледат отново счетоводните си документи и да направят корекции в годишните си финансови отчети, в случай че не всички суми са действително налични в касите им.

Много от дружествата, допуснали технически грешки, са се възползвали от предоставената им възможност, като са коригирали сами данните и са подали счетоводните си отчети отново.

До 30 септември фирмите трябва да подадат годишните си финансови отчети

До 30 септември фирмите трябва да подадат годишните си финансови отчети

Вече са представени 205 794 броя