Студеното време през декември явно повлия на компаниите у нас, тъй като бизнесклиматът замръзна на нивото от ноември. Това показват данните на Националния статистически институт, на които се позовава money.bg.

Секторите, в които се наблюдава раздвижване, са промишлеността и услугите, докато търговците на дребно и строителите подхождат с умерен песимизъм.

Съставният показател „бизнес климат в промишлеността" през декември нараства с 0.9 пункта в сравнение с предходния месец. Това се дължи на малко по-оптимистичните оценки на мениджърите за настоящото и очакваното бизнес състояние на предприятията, посочват от НСИ. Подобрени оценки и очаквания има и по отношение на производствената активност. Равнището на поръчките през последните месеци се движи близо до дългосрочната си средна стойност, като през декември вече е с 1.1 пункта над нея.

Основните проблеми за развитието на бизнеса в промишлеността продължават да бъдат несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене, като отрицателното въздействие на несигурната икономическа среда все още е значително над обичайното за последните десет години - плюс 21.3 пункта.

Очакванията на промишлените предприемачи относно продажните цени в бранша са в посока на увеличение през следващите три месеца, отичат още от Института.

В сравнение с ноември съставният показател „бизнес климат" в строителството се понижава с 3.8 пункта поради увеличения песимизъм на строителните предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията и по-резервираните очаквания за следващите шест месеца. По тяхно мнение настоящата строителна активност е намалена в сравнение с предходния месец, като прогнозите за следващите три месеца са дейността да се задържи на същото равнище

Очакванията на строителните предприемачи относно продажните цени са за известно намаление през следващите три месеца.

Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно" през декември намалява с 1.1 пункта поради по-резервираните очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Обемът на продажбите през последните три месеца също се оценява по-неблагоприятно, като и очакванията за следващите три месеца силно се влошават. По отношение на поръчките към доставчиците прогнозите са също по-песимистични.

Преобладаващите очаквания на мениджърите относно продажните цени в търговията на дребно са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

През декември съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите" се покачва с 2.2 пункта, което се дължи предимно на подобрените очаквания на стопанските ръководители за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца.

Несигурната икономическа среда продължава да е най-сериозният фактор, затрудняващ дейността на предприятията, следван от конкуренцията в бранша, като отрицателното въздействие на несигурната икономическа среда е далеч над обичайното за последните девет години.