Депутатите от Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание приеха на първо четене актуализацията на бюджета. Законотворците гласуваха с 13 гласа "за", 6 "против" и 1 "въздържал се". Предстои актуализацията да бъде разгледана в пленарна зала след 14 часа.

Законопроектът предвижда увеличаване на лимита за поемане на нов държавен дълг от 2, 2 млрд. лв. на 10 млрд. лв. Измененията предвиждат Министерският съвет да може да издава държавни гаранции по нови заемни споразумения на Българската банка за развитие по Закона за Българската банка за развитие в размер до 700,0 млн. лв. или тяхната валутна равностойност при спазване на законодателството в областта на държавните помощи.

Горанов настоява да има фискални буфери

Горанов настоява да има фискални буфери

Държавата трябва да може да функционира при непредвидена ситуация

Със Закона за държавния бюджет се предлагат и изменения в Закона забюджета на държавното обществено осигуряване. Там трябва да бъде отразена мярката 60/40, с която се цели запазване на работните места в страната.

За обезпечаване на необходимия ресурс по бюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО) за фонд "Безработица" се предлага увеличаване на трансфера от държавния бюджет за бюджета на ДОО в размер на 1,43 млрд. лв., в т.ч. 1 млрд. лв. за допълнителни разходи и 430 млн. лв. за компенсиране на очаквано неизпълнение на приходите по бюджета на ДОО.

КНСБ "за" актуализацията на бюджета, но с по-висок лимит на дълга

КНСБ "за" актуализацията на бюджета, но с по-висок лимит на дълга

Той трябвало да е поне 15 млрд. лева