Средният доход на домакинствата в България през януари е 611,59 лв., съобщи Националният статистически институт (НСИ).

На човек от домакинство се падат 245,13 лв. доход през месеца.
Спрямо същия месец на миналата година доходът на домакинствата се е увеличил с близо 111 лв., което е ръст от около 22%.

Основният източник остава работната заплата, следвана от пенсиите, пише Money.bg

На трето място остават доходите от предприемачество, които продължават устойчиво да растат и през месеца стигат до 5.8 % от общия доход.

През януари средният разход на домакинствата е 573,43 лв., което е също с около 96 лв. повече от разхода през същия месец на миналата година, когато той е бил 477.49 лева.

Разходите за храна спрямо същия месец на миналата година се увеличават до 37.1% от домакинския бюджет, докато през януари 2007 г. те са формирали 34,5%.
Значително нараства и делът на разходите за ток, горива, вода и поддръжка на жилището, който вече заема 15.2 % от всички разходи, в сравнение с миналата година, когато е бил 12.8%.

Данните сочат, че сме давали по-малко за отдих и забавления и леко сме ограничили потреблението на алкохол и и тютюневи изделия.