Част от работодателите се обявиха категорично срещу натоварването на индустрията с непосилни цени на природния газ. Становището идва ден след като Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) обявиха, че 93,19 лв./MWh ще бъде цената на природния газ за ноември, за октомври бе 94,54 лв./MWh.

От Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) и от Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК) и останалите работодателски организации - АОБР, питат как ще привличат инвеститори.

"Утре като няма индустрия, кой ще "доплаща" евтината електроенергия и евтиното парно за населението. Удачно е да попитаме: "Докога КЕВР ще се държи като поделение на социалното министерство", се казва в позицията на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АОБР).

Цената на природния газ пада на 93,19 лв./MWh за ноември

Цената на природния газ пада на 93,19 лв./MWh за ноември

Първоначално предложението на "Булгаргаз" беше за 119,87 лв./MWh

Те поясняват, че индустриалните предприятия ще заплащат през този месец природния газ на цена с близо 30% по-висока от утвърдената от КЕВР. Това е пореден пример за кръстосано субсидиране от страна на енергоинтензивните индустриални потребители към регулирания пазар, смятат от КРИБ и БФИЕК.

Настояваме "Булгаргаз" ЕАД да внесе ново изменено заявление за утвърждаване на цените на природния газ за м. ноември, в което да са взети предвид всички фактори, които позволяват намаляването на заявената за утвърждаване цена, пишат те.

Те искат КЕВР да отмени решението си и да излезе с ново, в което справедливо се разпределят ползите от договореността между "Булгаргаз" и "Газпром експорт" измежду всички потребители. Няма как за едни потребители да има намаление, а за други - увеличение!

Съгласно договорите за доставка между индустриалните потребители и "Булгаргаз" ЕАД, промишлеността заплаща газа си по предложената, а не по утвърдената цена, въпреки че формално става дума за свободен пазар, изтъкват работодателите.

Българската индустрия ще плаща през ноември 119,87 лв./MWh, а не 93,19 лв. /MWh. Цената за октомври беше 94,54 лв./MWh. На годишна база това увеличение ще струва на БФИЕК 187 млн. лв. "Намалението" на цената се оказа "увеличение" за индустрията с 27% спрямо октомври, обясняват гневната си позиция от организацията.

Те припомнят, че производствата в България продължават да плащат най-високата цена на електроенергията в Европа, а енергоинтензивната индустрия я няма на картата на правителството. В същото време топлофикационните предприятия получават защита от цената на газа и преференции на пазара на електроенергия, а на производствените предприятия им се каза да се справят сами, се казва в позицията.

Продължава кръстосаното субсидиране на потребителите на топлинна енергия от страна на бизнеса - сега вече и чрез цените на природния газ, поясняват от бизнеса.

Ако КЕВР не реагира, те имат готовност да настояват за оставката на председателя ѝ, а въпросът да бъде отнесен до компетентния съд и Европейската комисия.