Ръстът на реалния БВП в България губи инерция през 2018 г., когато българската икономика нарасна 3,2%, в сравнение с 3,8% през предходната година, показва икономическата прогноза на Европейската комисия.

Основният двигател на това забавяне е отслабването на износа, дължащо се на по-малко външно търсене от големи търговски партньори в ЕС и Турция, както и някои специфични за отделните страни събития.

Тенденциите в националната икономика са по-положителни. Увеличаването на заплатите продължава да стимулира потреблението, а използването на ЕС финансиране  дава тласък на инвестициите.

МВФ отчита стабилни икономически резултати у нас, хвали се Борисов

МВФ отчита стабилни икономически резултати у нас, хвали се Борисов

Очаква се през 2018 г. икономическият растеж да достигне 3.2%

Данните от проучването сочат нарастващи поръчки и по-висока производителност, което предполага, че растежът на БВП трябва да бъде възстановен през следващите тримесечия.

Вътрешното търсене е основният двигател на растеж през 2018 г. и се очаква да остане такова през 2019 и 2020 г.

Затягането на пазара на труда и допълнителните увеличения на заплатите в публичния сектор следва да осигурят постоянна подкрепа.

Частните и публични инвестиции също се очаква да останат силни благодарение ниските лихвени проценти и финансиране от ЕС.

2.7% годишна инфлация в края на 2018-та

2.7% годишна инфлация в края на 2018-та

Месечната инфлация за декември в 0%

Като цяло се очаква ръстът на реалния БВП да нарасне до 3,6% през 2019 г. и да остане 3,6% през 2020 г. Настоящият моделът на растеж предполага сравнително малък ефект от външни фактори и се очаква износът да доведе до етап a умерено възстановяване.

Рисковете за икономическите перспективи намаляват основно поради възможно по-слабо търсене на основните експортни пазари.

Ценовият натиск се увеличи през 2018 г. Като цяло общата инфлация достигна 2,6% през 2018 г.

Брюксел прогнозира забавяне на икономиката на еврозоната

Брюксел прогнозира забавяне на икономиката на еврозоната

Европейската комисия намали прогнозата за икономическия растеж на еврозоната през тази година от 1,9 на сто на 1,3%

Това се дължи на нарастването на цените на енергията, докато силното вътрешно търсене и увеличаването на цените на непреработените храни заради лоша реколта, увеличават инфлационния натиск.

Въпреки силно търсене и високият ръст на заплатите, инфлацията се очаква да спадне до 2% през 2019 г., главно в резултат на базови ефекти, а след това да намалее още повече до 1,8% през 2020 г.

Снимка 405204

Източник: Европейска комисия

Световната банка предупреждава за черни облаци над световната икономика

Световната банка предупреждава за черни облаци над световната икономика

Брекзит без сделка ще нанесе значителни икономически щети на Източна Европа