Европейската комисия е отпуснала 10,7 млн. евро за плащания по проекти по програма ФАР, след продължително блокиране на средствата по тази програма.

Това стана ясно на заседанието на парламентарната комисия по европейките въпроси, предаде БНР.

На заседанието бе съобщено и какви финансови корекции са направени по проектите по ФАР, който се изпълняват в две от министерствата.

19 млн. евро няма да бъдат получени, за проектите, които одобрява финансовото министерство. Тази сума е 25% от стойността на всички сключени договори.

За проектите в Министерство на регионалното развитие ще бъдат изгубени 28 млн. евро, което е 30% от стойността на сключените договори там.

В 265 проекта по ФАР са установени нередности. Тяхната стойност е 33,7 млн. евро.

60% от предвидените европари по ИСПА също остават неусвоени. Програмата ще се изпълнява до края на следващата година.

Междувременно стана ясно, че Европейската комисия е одобрила отпускането на допълнително 36.83 млн. евро за България по Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г., съобщиха от Министерството на земеделието и храните.

Средствата идват по линия на Европейския план за икономическо възстановяване.

Предвижда се увеличение с 10 процента на финансовата помощ за инвестиции, свързани с т.н. нови предизвикателства - изменение на климата, възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), управление на водите, биологично разнообразие, мерки, съпътстващи преструктурирането на млечния сектор и иновации, както и развитие на широколентов интернет в селските райони.

В допълнение ще бъде увеличено и авансовото плащане от досегашните 20 процента на 50 процента от размера на субсидията по инвестиционните мерки по програмата за проекти, подадени и договорирани през 2010 г.