Министерският съвет прие обхвата на пътищата, за които ще се събира такса за изминато разстояние - тол такса. Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова.

Тя изброи: От 1 март 3015 км от републиканската мрежа, от които 803 км магистрали и над 2312 км пътища първи клас, влизат в нея. В списъка тол сегментите са с обща дължина 6050 км. Пътищата втори клас, които са 2935 км, ще бъдат с нулева ставка.

Правителството е приело и актуализирана тарифа за пътищата втори клас, които са изключени и ще са с нулева ставка, при тях ще има и намаление на първоначалния размер на тарифата.

"Новото е, че пътните превозни средства с алтернативни горива ще плащат 50% от таксата за евро 6", добави Петя Аврамова.

Градските автобуси в София трябвало да плащат тол такса

Градските автобуси в София трябвало да плащат тол такса

Това бил разход от 1,5 млн. лева за Столичната обкщина според Контрера

На днешния Министерски съвет беше решено, че тол таксите за тежкотоварни превозни средства - с тегло между 3,5 т и 12 т, ще са от 3 до 7 ст. на километър, в зависимост от емисионния клас на превозното средство и класа на пътя. Близо 17 000 км от около 20 000 км републиканска пътна мрежа ще бъде безплатна за товарните автомобили над 3,5 тона.

Товарните автомобили с тегло между 3,5 т и 12 т и с най-високите еко класове Евро V, Евро VI или EEV ще плащат по 3 ст. на километър на автомагистрала и 4 ст. на километър за първокласните пътища. За тези с емисионен клас Евро III или Евро IV тарифата ще е 4 ст. на километър за автомагистрала и 5 ст. на километър за първи клас пътища, а за тези с най-ниската екокатегория — клас Евро 0, I или II —6 ст. и 7 ст. на километър, съответно за автомагистрала и първи клас пътища.

Тежкотоварните автомобили с тегло над 12 т и с две или три оси ще плащат в зависимост от емисионния си клас между 6 ст. и 11 ст. на километър за автомагистрали и между 5 ст. и 10 ст. на километър - за първи клас пътища.

Камионите с тегло над 12 тона, с четири и повече оси ще плащат в зависимост от емисионния си клас между 11 ст. и 20 ст. на километър за автомагистрала и между 10 ст. и 19 ст. - за първи клас пътища.

Автобусите с тегло до 12 тона, с емисионен клас Евро V, Евро VI или EEV ще плащат 1 ст. за автомагистрала и първи клас пътища, а тези с емисионен клас Евро IV, Евро III, Евро II, Евро I или Евро 0 - 2 ст. на километър за автомагистрали и първи клас пътища.

Тарифата за автобусите над 12 тона ще е от 2 ст. до 4 ст. на километър за автомагистралите в зависимост от екокатегорията. За първокласните пътища автобусите над 12 тона с екокатегория Евро V, Евро VI или EEV ще плащат по 1 ст. на километър, а с емисионен клас Евро IV, Евро III, Евро II, Евро I или Евро 0 - 2 ст. на километър.

За ползване на платената пътна инфраструктура от пътни превозни средства с тегло над 3,5 т, използващи като единствен източник алтернативни горива, тол таксата ще е в размер на 50 на сто от стойността, определена за съответния вид автомобили и за категория ЕВРО VI, EEV.