Новият Закон за ДДС убива износа на българските стоки през свободните зони, заяви на пресконференция в БТА Петя Шопова от Асоциацията на вободните зони в България.

Шопова поясни, че съгласно новия закон, след 1 януари 2007 г. за складиране на български стоки в свободните зони се изисква плащане на ДДС от получателя, който след физическото напускане на стоката от Общността, чака месеци наред за възстановяването му.

Това по думите й е довело до оттегляне на търговските фирми, тъй като стоките са станали неконкурентноспособни на чужди пазари. Негативните последици от действащия закон са преди всичко за производителите, ориентирали бизнеса си за износ извън ЕС, подчерта Петя Шопова.

Тя допълни, че депутатът Захари Георгиев е подготвил законопроект, който преодолява пропуските в Закона за ДДС, свързани с износа, като са изложени практики на Германия, Белгия и Чехия и други страни от ЕС.

Ако се приемат исканите промени, то освобождаването от изискването да се плаща ДДС при внасяне на местни стоки в свободните зони предполага въвеждането на условни мерки и стриктното прилагане на контрола в свободните зони, който е регламентиран в Митническия кодекс.

От асоциацията посочиха, че за януари 2007 г. по данни на БНБ се наблюдава изоставане на нарастването на експорта спрямо този на импорта с 9.2 процента, като за първите шест месеца на годината тенденцията на изоставането нараства.

Нараства и отрицателното търговско салдо, което за 6-те месеца на 2007 г. е минус 12 процента или минус 3.2 млрд. лв.

По данни на асоциацията към края на миналата година клиенти на свободните зони са били около 640 фирми, които почти изцяло са експортно ориентирани. С влизането на новия закон за ДДС в сила в свободните зони са останали само фирми, които внасят стоки от трети страни.

От началото на годината няма нито една фирма, която е сключила договор за експорт, защото повечето се ориентират към свободната зона в Пирот,