По-малко от 100 хиляди евро ще струва 150 кв. м къща на парцел от половин декар в новопроектираното селище „Плана Хайтс”. Това обяви инвеститорът Авиноам Катриели, управител на „А.З.К. Пропъртис“ ЕООД, след като получи сертификат за инвестиция клас „А” от министъра на икономиката Божидар Лукарски.

Проектът „Плана Хайтс” предвижда изграждането на комплекс в Плана планина между София и Самоков в близост до село Алино. Размерът на инвестицията възлиза на 53 650 млн. лв. и предвижда разкриването на 100 нови работни места.

Инвеститорът Авиноам Катриели обясни, че проектът ще се реализира на три етапа, като първият предвижда изграждането на селище от 150 къщи с прилежащата инфраструктура от търговски център, спортен и медицински център.
Планираното строителство предвижда обща застроена площ да бъде от 25 000 кв. м върху терен с площ 621,338 дка.

Министър Божидар Лукарски заяви, че инвеститорът „А.З.К. Пропъртис” е заявил желание да ползва следните насърчителни мерки по Закона за насърчаване на инвестициите – съкратени срокове за административно обслужване, индивидуално административно обслужване и финансово подпомагане за изграждане на елементи от техническата инфраструктура, изграждане на нова или рехабилитация на довеждаща пътна мрежа.

Ще бъде създадена и междуведомствена работна група за осигуряване на институционалната подкрепа при осъществяването на приоритетния инвестиционен проект.

Това е една сериозна инвестиция, планирана от дълго време от страна на еврейския инвеститор. Пожелавам успех в реализацията”, заяви министър Лукарски при връчването на сертификата.

Катриели заяви, че проектът за него е мечта, по която работи вече 10 години. „Проектът ще има три етапа. Идеята е да се изгради ново модерно селище от всички гледни точки. Това е един зелен проект, свързан с мястото, на което той се създава – Плана планина. Той таргетира от една страна български граждани, които имат възможност да си купят къща на много разумна цена”, заяви Катриели.

Той обясни, че втората част на проекта цели да привлече чужденци, които да закупят ваканционни къщи. Компанията вече има клиенти от Израел, Австралия, Германия, Англия и други. По думите му привличането на такива туристи означава нови работни места, повече приходи от данъци за самата държава. Катриели благодари на председателя на Българска агенция за инвестиции Стамен Янев, министър Божидар Лукарски и премиера Бойко Борисов.

„Надявам се, че това е само една стъпка, която ще привлече и още много други инвеститори”, заяви Катриели.