"Това, което постигаме последните няколко години, е че с ниски данъци като 10% ставка се събират повече приходи", заяви Георги Ангелов на представянето на алтернативния бюджет на Института за пазарна икономика.

По думите му, високата събираемост и достатъчно ниските данъци ще попълнят бюджета за важни публични услуги. Така и за бизнеса, и за данъкоплатците ще е поносимо облагането.

"Всеки път, като се направи нещо в тази посока, всички са против", коментира Ангелов, но според него, това е алтернативата.

ИПИ: Здравната реформа е наложително да започне с диагноза

ИПИ: Здравната реформа е наложително да започне с диагноза

Институтът за пазарна икономика критикува заложения дефицит

Ангелов подчерта необходимостта от механизъм за минималната заплата. Тя трябва да расте всяка година с два пъти реално икономическия растеж или два пъти реалната производителност на труда, какъвто е моделът на Естония.

Ако синдикатите и работодателите не се разберат за механизъм, той трябва да бъде наложен от правителството. "Това по същество е реформа", подчерта той.

По отношение забраните на стари автомобили, замърсяващи околната среда, Ангелов коментира, че те замърсяват десетки пъти повече от новите особено ако са правени технически промени по тях. Ако държавите в Западна Европа забранят старите автомобили, в България ще бъдем изтровени, затова трябва да направим същото, категоричен бе икономистът. Другата възможност, според него, е въвеждането на данък или забрана за минаването им през столицата.