Центърът за икономическо развитие отчита през третото тримесечие първия следкризисен растеж на икономиката, съобщи БНР.
Той обаче е слаб - с около един процент. За цялата 2010 година се очаква лек спад.

Второто тримесечие е периодът, в който икономиката ни започва да нараства, макар и само сравнено с предходното тримесечие. В сравнение със същия период на миналата година обаче спадът остава.

Според данните на Центъра за икономическо развитие, двигател на започващото възстановяване е промишлеността. С ръст в строителството, търговията, туризма и транспорта.

Според доклада, аграрния сектор също бележи стабилно развитие. По-нататъшната скорост на възстановяването на икономиката ни в краткосрочен план ще зависи от скоростта на възстановяването на услугите, смятат експертите от центъра.

Растежът на Брутния вътрешен продукт през тримесечието се определя само от ръста на износа на стоки и услуги. В сравнение със същия период на миналата година износът на стоки се е увеличил до 25 на сто, но при износа на услуги, спадът продължава.

Потреблението също се свива с половин процент, сравнено с предишното тримесечие, но съпоставено с миналата година, нараства с близо един процент.