Триадата електронно управление, електронно здравеопазване, електронни обществени поръчки е във фокуса на вниманието на участниците в едноименен форум.

Събитието събра представители на Американската търговска камара, на Агенцията за електронно управление, представители на бизнеса. Във фокуса на вниманието бе дигиталната трансформация и електронното управление като коренна промяна на модела на управление и административно обслужване.

Росен Желязков, председател на Агенцията за електронно управление, заяви, че очаква индустрията да бъде партньор и коректив в процеса на дигитализация, както и да бъде убедена, че усилията за осигуряване на справедливи, честни и прозрачни процедури и процеси ще бъдат реализирани по най-добрия начин.

"Това е и ангажиментът, който правителството е поело", посочи Желязков. По думите му през следващите няколко месеца, агенцията ще покаже конкретни резултати в посоката, в която трябва да се върви.

Министърът на икономиката Емил Караниколов отбеляза, че България има натрупан капацитет и се разпознава като център за развитие на новите технологии със своите стартъпи с развита екосистема и доказана експертиза в управлението на изнесените бизнес процеси.

Той отбеляза, че внедряването и развитието на електронното управление, е основен приоритет. Емил Караниколов получи от Петър Иванов, изпълнителен директор на Американската търговска камара Бялата книга на Американска търговска камара, която съдържа основните стратегически приоритети, в която дигитализацията е на първо място.

"Бялата книга беше изработена от Американската търговска камара, заедно с политическите партии преди парламентарните избори. Ние намерихме доста съвпадения в нашето виждане за демократичното развитие на страната", отбеляза Иванов.