Индексът на промишленото производство нараства с 1.7% в сравнение с март 2009 г., показват предварителните данни на Националния статистически институт, предаде money.bg.

Това е първият ръст на показателя от септември 2008 г., когато се разрази световната финансова криза след фалита на Lehman Brothers.

В преработващата промишленост е отчетено увеличение от 6.3%, в добивната промишленост - 4.8%, а в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ продукцията намалява с 9.7%.

Регистриран е ръст в производството на инвестиционни продукти, производството на продукти за междинно потребление. Производството на енергийни продукти бележи спад от 8.9%.

Спрямо февруари 2010 г. е отчетено увеличение на промишленото производство с 21.1%, като ръстът в преработващата промишленост е 34.7%, в добивната промишленост - 7.3%, а в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ продукцията намалява с 2.8%.

По-значително нараства производството на тютюневи изделия - с 99.6%, производството на напитки, на химични продукти, както и производството на изделия от каучук и пластмаси.

От преработващата промишленост под нивото на предходния месец остава единствено обработката на кожи; производството на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм - с 10.9%.

По предварителни данни през март 2010 г. оборотът на предприятията от промишлеността нараства с 8.8% в сравнение с март 2009 година.

В сравнение с предходния месец, оборотът през март 2010 г. нараства с 18.8%.