Индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни, намалява с 1.5% в сравнение с май 2011 година. Това сочат предварителните данни на НСИ, информира money.bg.

През юни 2011 г.този индекс нараства с 2.2% спрямо съответния месец на 2010 година.

През юни спрямо май производството в добивната промишленост намалява с 14.2%, в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 3.1%, а в преработващата промишленост - с 0.4%.

По-значителен спад в преработващата промишленост се наблюдава при производството на химични продукти, на основни метали; на изделия от каучук и пластмаси.

Ръст е регистриран при производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 12.6%, при производството на лекарствени вещества и продукти - със 7.5%, при производството на тютюневи изделия - със 7.4%.

На годишна база увеличение е отчетено в преработващата промишленост - с 4.5%, а намаление - в добивната промишленост - с 5.4%, и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 2.8%.

Регистриран е ръст в производството на продукти за междинно потребление (5.8%) и в производството на инвестиционни продукти (1.6%), а в производството на енергийни продукти е отчетено намаление (1.5%).