Изследване на Института за пазарна икономика (ИПИ) сочи, че модерната търговия носи големи икономически ползи за страната ни.

Според изследването на ИПИ се наблюдават положителни тенденции в сектора - той става все по-конкурентен. Фирмите в сектора и техните пазарни дялове бързо се менят.

Модерната търговия вече предлага на потребителите достъп до магазини от всички ценови сегменти - хипермаркети, супермаркети, дискаунтъри и кеш-енд-кери формати.

Изследването на ИПИ е озаглавено "Видимите и невидимите ефекти от навлизането на модерната търговия в България: факти срещу митове". Проучването цели да се проверят редица твърдения за ефектите от големите търговски вериги в България.

Институтът за пазарна икономика отчита, че през последното десетилетие броят на обектите и оборотът на фирмите, занимаващи се с модерна търговия, расте. Това обаче не оказвало влияние върху традиционната търговия - между 2012 и 2015 година оборотите на традиционната търговия били непроменени.

Една от често срещаните тези е, че големите вериги вредят на местните производители, защото веригите предлагали предимно свои стоки. Според ИПИ обаче стоките от български доставчици правят приблизително 60-70% от общия обем на стоките, продавани в магазините на търговските вериги. Изследването показвало и че повечето модерни търговски формати често дистрибутирали стоки от местни доставчици. Най-често това ставало за стоки като мляко, месни продукти и земеделски продукти.

По този начин големите вериги помагали на малките местни производители да внедрят европейски и международни стандарти в производството си.

От друга гледна точка докладът на ИПИ отчита, че големите търговски вериги извършвали сериозни инвестиции в страната. Към края на 2015 година преките чуждестранни инвестиции в търговията на дребно били 2,6 млрд. лв.

Големите обекти от сектора спомагали и за "изсветляването на икономиката" - те помагали за повишаване събираемостта на данъците, деклариране на сделките с бързооборотни стоки и спазване на трудовото и осигурителното право. Приблизителни данни сочели, че за 2015 година големите вериги са внесли ДДС на стойност около 1,4 млрд. лв. и данъци върху труда на стойност около 170 милиона лева.

Според доклада на ИПИ наличието на големите вериги не било фактор за масови фалити на малки магазини и загуба на работни места. Според статистиката между 2005 и 2015 г. заетите в търговията на дребно са нараснали с около 12%. Това показвало, че веригите "на практика водят до нетно увеличение на заетостта в сектора".

Оказва се и че големите вериги предлагали и доста по-високи заплати на служителите си. Според данните на ИПИ средната брутната месечна заплата във веригите е била 976 лева през 2015 г., което било над два пъти по-високо възнаграждение от това в най-малките фирми с до 9 заети лица (449 лева).

Изследването посочва и че разпространението на модерната търговия се отразява положително и на потребителския избор заради големия брой на предлаганите артикули.

Не на последно място, търговските вериги влияели и на социалната среда в страната. Част от тях предлагали курсове и специализации и участвали в пилотни програми за дуално образование. Големите вериги също така били по-тясно обвързани с различни обществени каузи като опазването на околната среда и съхранението културното наследство на страната.