Испания е единствената държава в ЕС с действащ закон за селските райони. Това стана ясно след срещата между българския министър на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов и министъра на околната среда, земеделието и морските ресурси на Испания Роса Агилар.

Испанският закон дава определени стимули на хората да останат да живеят в селските райони, съобщават от МЗХ. По време на срещата Агилар предложи да сподели опита на страната й в тази насока с българската администрация. Тя посочи, че също така е необходимо да се опростят процедурите за кандидатстване и разпределение на европейските субсидии за земеделие.

Министър Агилар е на мнение, че в рамките на ЕС в бъдеще е необходимо да се създаде договорна рамка между производители и преработватели по отношение на цените по цялата верига.

Тя изтъкна, че в Испания има действащ орган за контрол на цените на хранителните стоки и опитът от него също ще бъде споделен с България. Агилар коментира и
намерението на българското правителство да създаде такъв орган, който да следи стойностите на основните продукти по цялата верига - от суровината до търговската мрежа.

Тя обясни, че в Испания подобна институция съществува като аналитичен орган към земеделското министерство.

Агир предостави на правителството ежедневна информация за движението на цените по веригата, въз основа на които се взимат политически решения. При откриване на несъответствия по веригата правителството взима мерки, за да предупреди съответната индустрия и да търси правилния начин за решаване на проблемите.

Двамата министри се обединиха около констатацията, че като цяло Европейският съюз не разполага с достатъчно механизми за предотвратяване на спекулативни покачвания на цените и намирането на такива би трябвало да е в основата на дебата за промените в Общата селскостопанска политика.

Министрите бяха на мнение и че усилията трябва да се насочат също към преодоляване на дисбаланса в субсидирането между отделните държави в ЕС.