От началото на настоящата 2018 година до края на месец март износът на България за ЕС се увеличава с 13.1% спрямо същия период на 2017 г. и възлиза в размер на 8 960.7 млн. лева. Това сочат данни на Националния статистически институт (НСИ) относно търговията на България с ЕС за първото тримесечие на 2018 година.

Статистиката сочи, че за основен търговски партньор на България продължава да е Германия. Износът ни към Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия формира общо 68.6% от износа ни към държавите в ЕС.

С над 26% се увеличава износът на България за ЕС

С над 26% се увеличава износът на България за ЕС

През февруари 2018 г. износът на България за трети страни намалява с 24.8%

Само през месец март 2018 година износът ни към държавите членки нараства с 7.4% спрямо март 2017 г. и е в размер на 3 181.7 млн. лева.

Спрямо разбивка по секторите се констатира, че най-голям ръст се регистрира при износа на продукти в сектор "Храни и живи животни" (42.9%).

Снимка 361393

Източник: НСИ

За посочения период вносът на страната ни от държави членки се увеличава с 11.4% и възлиза на стойност от стойност 9 803.5 млн. лв. Най-много стоки внасяме от Германия, която оформя 22% от вноса ни от ЕС. След това се нареждат Италия, Румъния, Испания и Гърция.

Само през месец март вносът на България от членките на ЕС нараства с 9.9% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 657.9 млн. лева.

3.6% ръст на БВП в началото на 2018 г.

3.6% ръст на БВП в началото на 2018 г.

6.7% ръст при операциите с недвижими имоти у нас

Относно търговията на България с трети страни НСИ отчита, че за периода от януари до месец април 2018 година износът на страната ни е намлял с 15.6% спрямо същия период на 2017 година. Износът на България към трети страни за периода възлиза на 4 774.4 млн. лева.

Към трети страни най-голям е износът ни към Турция, Китай, Сърбия, Македония, Русия и САЩ, които формират 55% от обшия показател.

Снимка 361394

Източник: НСИ

Относно вносът от трети страни НСИ отчита, че за периода януари - април 2018 година в България се внасят с 2.3% по-малко стоки. Най-много стоки от трети страни внасяме от Русия, Турция, Китай и Сърбия.

Общите данни на НСИ показват, че за периода януари - април 2018 г. от България са изнесени стоки общо на стойност 16 633.2 млн. лв. и в сравнение със същия период на 2017 г. износът се увеличава с 3.5%.

За същия период в страната са внесени стоки общо на стойност 19 731.8 млн. лв., или с 5.8% повече спрямо същия период на 2017 година.

Снимка 361395

Източник: НСИ